Till startsida
Webbkarta

Anmälan och antagning

På de följande sidorna finns information om hur du anmäler dig till högskolestudier. Vi tar dig steg för steg genom processen.

Här får du reda på:

  • vad behörighet och urval innebär
  • vilka tider som gäller
  • statistik över vilka antagningspoäng olika utbildningar haft tidigare
  • samt övrig information om anmälan och antagning till Göteborgs universitet.

Tänk på att du måste anmäla dig i förväg till alla högskolestudier!

Anmälan till höstterminen sker senast den 15 april varje år. Anmälan till vårterminen sker senast den 15 oktober. Anmälan till sommarkurs sker senast den 15 mars.

Till de flesta av våra utbildningar ansöker du via webbanmälan som finns på antagning.se. Vissa utbildningar vid Göteborgs universitet har en egen antagningsprocess och det kan även förekomma avvikande anmälningsdatum. Detta framgår i så fall alltid av informationen under Kurser respektive Program. Vid egen antagningsprocess anmäler du dig direkt till den institution eller fakultet som ger utbildningen.

Kontaktinformation

Sektionen för antagning

Göteborgs universitet, Utbildningsenheten, Box 150, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Karl Gustavsgatan 29
öppettider mån-ons kl 9-11

Telefon:
031-786 1855
telefontid mån-ons kl 9-11

Fax:
031-786 4387

E-postadress: antagning@gu.se

Anmälan till höstterminen

Antagningsbesked inför höstterminen 2015 publiceras på antagning.se den 9 juli. Du ska tacka ja senast 31 juli, om du vill behålla din plats eller reservplats.

Sen anmälan

Sista dag för ordinarie anmälan till höstterminen var den 15 april.

Missade du sista anmälningsdag kan du nu göra en sen anmälan till vissa av våra kurser och program, på antagning.se.

Vad är sen anmälan?

En sen anmälan är detsamma som att ställa sig i kö till en ledig plats. Antagning sker i turordning efter när anmälan registrerades. Behörighetskraven för respektive kurs/program gäller fortfarande.

Till sidans topp