Till startsida
Webbkarta

Behörighet

För att kunna antas som student till universitet och högskolor måste du uppfylla både grundläggande och eventuell särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet anger den kunskapsnivå som en högskoleutbildning bygger på. Den är generell och gäller för alla utbildningar inom högskolan.

Särskild behörighet

För att kunna följa undervisningen på en viss kurs måste du ibland ha ytterligare kunskaper i vissa ämnen. Det kallas särskild behörighet. Med särskild behörighet menas sådana förkunskaper som är helt nödvändiga för att du ska kunna följa undervisningen på en viss utbildning.

Svenska och engelska

Goda kunskaper i svenska och engelska är mycket viktiga för att du ska lyckas med dina högskolestudier. Om du inte har godkänt i dessa ämnen eller kurser i gymnasieskolan, men ändå uppfyller kravet på grundläggande behörighet, bör du noga pröva dina studieförutsättningar – till exempel genom kontakt med studievägledare för diskussion om ditt studieval.

Kontaktinformation

Sektionen för antagning

Göteborgs universitet, Utbildningsenheten, Box 150, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Karl Gustavsgatan 29
öppettider mån-ons kl 9-11

Telefon:
031-786 1855 (svensk utbildning)
031-786 1050 (utländsk utbildning)
031-786 4439 (avgifter och stipendier)
telefontid mån-ons kl 9-11

Fax:
031-786 4387

E-postadress: antagning@gu.se

Till sidans topp