Till startsida
Webbkarta

Allmänna anvisningar inför anmälan till kurser inom program våren 2016.

Anmälan 15 september - 15 oktober. 15 oktober är sista anmälningsdag för att ha anmälan i tid.

I programinformationen framgår det vad du kan söka inom programmet inför VT-16 samt vilka anmälningskoder kurserna har.

Om du förutom programkurs/er vill söka en fristående kurs eller ett nytt program skall du göra det i samma anmälan som programkurserna. Du rangordnar/prioriterar själv dina alternativ i en rak anmälan. Du kan ändra i din anmälan fram till sista anmälningsdag.

På www.antagning.se väljer du att logga in via Göteborgs universitet, och eftersom du redan är inloggad i Studentportalen, kommer du då automatiskt till anmälan utan att göra någon ytterligare inloggning. Följ instruktionerna och fullfölj din anmälan. 

Särskild behörighet, meriter och kontrollbesked

Du måste vid terminsstart uppfylla de förkunskapskrav som framgår av programinformationen. Läser du denna termin kurser som krävs att de är godkända blir du antagen med villkor, dvs du behöver vid kursstart visa behörighet för institutionen när du registrerar dig.

Akademiska meriter hämtas automatiskt i samband med att du gör din anmälan och syns efter något dygn och nya meriter hämtas därefter kontinuerligt från Ladok.

Du kommer även att få ett kontrollbesked där du bör kontrollera att de meriter du vill åberopa finns med, observera både gymnasiala och akademiska meriter. Vill du komplettera dina meriter skall det vara inkomna till:

Antagningsservice,
FE20101, 83987 Östersund

Senast den 1 december 2015.

Maxgräns 45 högskolepoäng

Du kan antas till totalt max 45 högskolepoäng. Om det av informationen framgår att du t ex skall söka 2 kurser omfattande 15 hp sätter du upp dem som alt 1 och 2 i anmälan d.v.s. efter varandra.

Antagningsbesked med svarskrav

Antagningsbesked 1 skickas ut runt 10 december till din angivna e-post. Sista svarsdag är 18 december. Om du missar att svara på ditt antagningsbesked förlorar du din plats.
Har du inte fått ditt antagningsbesked efter den 15 december ska du höra av dig till UHR Antagningsservice

Telefon: 0771-55 07 20 mån-fredag kl. 9-16.

Även du som får en gruppanmälan till kurs/er eller får automatisk anmälan till någon kurs måste besvara antagningsbeskedet för att behålla din plats/er.

Antagningsbesked 2 skickas ut i början av januari.

Kommunikationssätt

När du gjort din anmälan via internet kommer du att få ett e-postmeddelande när kontrollbesked respektive antagningsbesked finns att hämta på dina sidor på Antagning.se. Det är därför nödvändigt att du anger en giltig e-postadress på dina sidor på Antagning.se.

Kontrollera uppgifterna i din anmälan och dina meriter när du får ditt kontrollbesked.

Har du frågor om anmälan till fortsatta studier inom program, kontakta studievägledaren för ditt program. Frågor som rör Antagning.se besvaras av UHR antagningsservice

Telefon: 0771-550 720.

Här finns din programinformation:

Programinformationen (här finns din information från din institution)

www.antagning.se (Här gör du anmälan)

www.universityadmissions.se (Apply online via universityadmissions.se.)
 

Till sidans topp