Till startsida
Webbkarta

Allmänna anvisningar inför anmälan till kurser inom program hösten 2015.

Anmälan 15 mars - 15 april


15 april är sista anmälningsdag för att ha anmälan i tid.
I programinformationen framgår det vad du kan söka inom programmet inför HT-15 samt vilka anmälningskoder kurserna har.

Om du förutom programkurs/er vill söka en fristående kurs eller ett nytt program skall du göra det i samma anmälan som programkurserna. Du rangordnar/prioriterar själv dina alternativ i en rak anmälan. Du kan ändra i din anmälan fram till sista anmälningsdag.
 

På www.antagning.se väljer du att logga in via Göteborgs universitet, och eftersom du redan är inloggad i Studentportalen, kommer du då automatiskt till anmälan utan att göra någon ytterligare inloggning. Följ instruktionerna och fullfölj din anmälan.
 

Särskild behörighet, meriter och kontrollbesked


Du måste vid terminsstart uppfylla de förkunskapskrav som framgår av programinformationen. Läser du denna termin kurser som krävs att de är godkända blir du antagen med villkor, dvs du behöver vid kursstart visa behörighet för institutionen när du registrerar dig.

Akademiska meriter hämtas automatiskt i samband med att du gör din anmälan och syns efter något dygn och nya meriter hämtas därefter kontinuerligt från Ladok.
 

Du kommer även att få ett kontrollbesked där du bör kontrollera att de meriter du vill åberopa finns med, observera både gymnasiala och akademiska meriter. Vill du komplettera dina meriter skall det vara inkommet till:

Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

senast den 18 juni 2015.
 

Maxgräns 45 högskolepoäng
 

Du kan antas till totalt max 45 högskolepoäng. Om det av informationen framgår att du t ex skall söka 2 kurser omfattande 15 hp sätter du upp dem som alt 1 och 2 i anmälan d.v.s. efter varandra.
 

Antagningsbesked med svarskrav
 

Antagningsbesked 1 med svarskrav skickas ut runt den 9 juli till din angivna e-post. Sista svarsdag är 31 juli. Om du missar att svara på ditt antagningsbesked förlorar du din plats.
 

Har du inte fått ditt antagningsbesked efter den 13 juli ska du höra av dig till UHR Antagningsservice 0771-55 07 20 mån-fredag kl. 9-16.

Även du som får en gruppanmälan till kurs/er eller får automatisk anmälan till någon kurs måste besvara antagningsbeskedet för att behålla din plats/er.
 

Antagningsbesked 2 skickas ut runt den 10 augusti.
 

Kommunikationssätt


När du gjort din anmälan via internet kommer du att få ett e-postmeddelande när kontrollbesked respektive antagningsbesked finns att hämta på dina sidor på Antagning.se. Det är därför nödvändigt att du anger en giltig e-postadress på dina sidor på Antagning.se.
 

Kontrollera uppgifterna i din anmälan och dina meriter när du får ditt kontrollbesked.

Har du frågor om anmälan till fortsatta studier inom program, kontakta studievägledaren för ditt program. Frågor som rör Antagning.se besvaras av UHR antagningsservice 0771-550 720.

 

Här finns din programinformation:

Programinformationen (här finns din information från din institution)

www.antagning.se (Här gör du anmälan)
 

Till sidans topp