Till startsida
Webbkarta

Aerosols, 15 hp

(Kurskod: KEM720)

Nivå

Avancerad nivå

Beskrivning

Den här kursen ger dig gedigna kunskaper om luftburna partiklar, aerosoler. Aerosoler påverkar vårt dagliga liv på många sätt, allt från deras inverkan på växthuseffekten till kvaliteten på den luft vi andas. Aerosoler har en ökande betydelse för både samhälle och industri, och är avgörande för produktion av nanopartiklar och annan kommande teknik. I kursen behandlar vi grundläggande egenskaper hos aerosoler, aktuell mätteknik, miljöeffekter, samt industriella tillämpningar. Kursen vänder sig till kemister, miljövetare, övriga naturvetare samt teknologer.

För mer information

http://www.cmb.gu.se/Utbildn...

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav:

Godkänd på någon av följande kurser: Oorganisk kemi (KEM050), Fysikalisk kemi (KEM040) eller Analytisk kemi 1 (KEM070), eller motsvarande kunskapsnivå.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Aerosols, 15 hp
Start Studietakt Period Anmälan
VT15 Dag, 100 % 25 mar 2015 - 7 jun 2015 Stängd

Anmälan

Våren 2015

Sök senast 15 okt

GU-21651 Dag, 100 %
Stängd


Mer om anmälan

EducationPicture

Studievägledning

Barbara Casari, 031-7869013, casari@chem.gu.se

Kursen ges vid

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Box 462 40530 Göteborg

Besöksadress: Medicinaregatan 9 c

Till sidans topp