Till startsida
Webbkarta

Kulturgeografi, grundkurs, 30 hp

(Kurskod: KGG101)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Kursen bidrar till förståelse för människans samspel med och påverkan på sin omgivning i ett geografiskt hållbart perspektiv. Innehållet bygger på ett antal aktuella samhälleliga problemfält, såsom befolkningsförändringar, urbanisering, näringslivslokalisering och samhällsplanering. Samhällsprocesser och resursfördelning studeras på olika skalnivåer, från det lokala till det globala. Dessutom behandlas ämnesteoretiska grunder och de vanligaste kulturgeografiska metoderna.

För mer information

http://gul.gu.se/public/cour...

Kursplan KGG101

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Urval:

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Kulturgeografi, grundkurs, 30 hp
Start Studietakt Period Anmälan
HT15 Dag, 100 % 31 aug 2015 - 17 jan 2016 Stängd

Anmälan

Hösten 2015

Sök senast 15 apr

GU-18302 Dag, 100 %
Stängd


Mer om anmälan

Studievägledning

Jorun Holmberg, e-post: studievagledare.kgi@geography.gu.se

Kursen ges vid

Institutionen för ekonomi och samhälle

Box 625 40530 Göteborg

Besöksadress: Viktoriagatan 13