Till startsida
Webbkarta

Kulturgeografi, grundkurs, 30 hp

(Kurskod: KGG101)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Kursen bidrar till förståelse för människans samspel med och påverkan på sin omgivning i ett geografiskt hållbart perspektiv. Innehållet bygger på ett antal aktuella samhälleliga problemfält, såsom befolkningsförändringar, urbanisering, näringslivslokalisering och samhällsplanering. Samhällsprocesser och resursfördelning studeras på olika skalnivåer, från det lokala till det globala. Dessutom behandlas ämnesteoretiska grunder och de vanligaste kulturgeografiska metoderna.

För mer information

http://gul.gu.se/public/cour...

Kursplan KGG101

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Urval:

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Kulturgeografi, grundkurs, 30 hp
Start Studietakt Period Anmälan
HT15 Dag, 100 % 31 aug 2015 - 17 jan 2016 Sen anmälan

Anmälan

Hösten 2015

Sök senast 15 apr

GU-18302 Dag, 100 %
Sen anmälan


Mer om anmälan

EducationPicture

Studievägledning

Jorun Holmberg

Telefon: 031 - 786 3622
Kontaktformulär

Besöksadress: Vasagatan 1

Kursen ges vid

Avdelningen för kulturgeografi

Box 630 40530 Göteborg

Besöksadress: Vasagatan 1

Till sidans topp