Till startsida
Webbkarta

Geografiska informationssystem 1 (GIS) - Grundläggande geografisk analys och visualisering, 15 hp

(Kurskod: KGG120)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Kursen behandlar grundläggande teorier och begrepp inom området Geografiska informationssystem (GIS). Den ger kännedom om olika metoder för geografisk analys och visualisering samt kunskaper om geografiska databaser. En introduktion i hantering av GIS-programvara ges genom datorbaserade övningar och genom självständiga övningar utvecklas färdigheter i rumslig analys med hjälp av GIS-verktyg liksom färdigheter i att på ett självständigt sätt kunna lösa problem med hjälp av GIS.

För mer information

http://gul.gu.se/public/cour...

Kursplan KGG120

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav:

Högskolestudier motsvarande 60 hp. Kursen är datorbaserad, därför förutsätts grundläggande datorvana.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Geografiska informationssystem 1 (GIS) - Grundläggande geografisk analys och visualisering, 15 hp
Start Studietakt Period Anmälan
VT15 Dag, 100 % 19 jan 2015 - 23 mar 2015 Stängd
HT15 Dag, 100 % 3 nov 2015 - 17 jan 2016 Stängd

Anmälan

Våren 2015

Sök senast 15 okt

GU-28331 Dag, 100 %
Stängd


Hösten 2015

Sök senast 15 apr

GU-18320 Dag, 100 %
Stängd


Mer om anmälan

EducationPicture

Studievägledning

Jorun Holmberg

Telefon: 031 - 786 3622
Kontaktformulär

Besöksadress: Vasagatan 1

Kursen ges vid

Avdelningen för kulturgeografi

Box 630 40530 Göteborg

Besöksadress: Vasagatan 1

Till sidans topp