Till startsida
Webbkarta

Kulturgeografi grundkurs, med inriktning mot territoriell utveckling och planering i Europa, 30 hp

(Kurskod: KGG1EP)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om hur resurser nyttjas såväl globalt som lokalt. Särskilt uppmärksammas detta i ett regionalt EU-perspektiv samt genom infrastrukturens betydelse för samhällsutvecklingen. Globaliseringen problematiseras genom ett komparativt perspektiv på regionala ojämlikheter i världen. Kursen utvecklar färdigheter i geografiska analysmetoder.

För mer information

http://gul.gu.se/public/cour...

Kursplan KGG1EP

Kulturgeografi grundkurs, med inriktning mot territoriell utveckling och planering i Europa, 30 hp
Start Studietakt Period Anmälan

Kursen startar inte detta läsår. För information kontakta institutionen.

Studievägledning

Jorun Holmberg, e-post: studievagledare.kgi@geography.gu.se

Kursen ges vid

Institutionen för ekonomi och samhälle

Box 625 40530 Göteborg

Besöksadress: Viktoriagatan 13