Till startsida
Webbkarta

Kulturgeografi, fortsättningskurs, 30 hp

(Kurskod: KGG210)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur resurser nyttjas såväl globalt som lokalt för hållbar samhällsutveckling. Särskilt uppmärksammas detta i ett regionalt europeiskt perspektiv samt genom infrastrukturens betydelse för samhällsutvecklingen. Globaliseringen problematiseras genom ett komparativt perspektiv på regionala ojämlikheter i världen. Kursen utvecklar färdigheter i geografiska analysmetoder.

För mer information

http://gul.gu.se/public/cour...

Kursplan KGG210

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav:

Genomgången kurs Kulturgeografi grundkurs (KGG101) eller motsvarande.

Urval:

Platsgaranti

Kulturgeografi, fortsättningskurs, 30 hp
Start Studietakt Period Anmälan
VT15 Dag, 100 % 19 jan 2015 - 5 jun 2015 Stängd

Anmälan

Våren 2015

Sök senast 15 okt

GU-28330 Dag, 100 %
Stängd


Mer om anmälan

EducationPicture

Studievägledning

Jorun Holmberg

Telefon: 031 - 786 3622
Kontaktformulär

Besöksadress: Vasagatan 1

Kursen ges vid

Avdelningen för kulturgeografi

Box 630 40530 Göteborg

Besöksadress: Vasagatan 1

Till sidans topp