Till startsida
Webbkarta

Kulturgeografi, fortsättningskurs, 30 hp

(Kurskod: KGG210)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur resurser nyttjas såväl globalt som lokalt för hållbar samhällsutveckling. Särskilt uppmärksammas detta i ett regionalt europeiskt perspektiv samt genom infrastrukturens betydelse för samhällsutvecklingen. Globaliseringen problematiseras genom ett komparativt perspektiv på regionala ojämlikheter i världen. Kursen utvecklar färdigheter i geografiska analysmetoder.

För mer information

http://gul.gu.se/public/cour...

Kursplan KGG210

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav:

Genomgången kurs Kulturgeografi grundkurs (KGG101) eller motsvarande.

Urval:

Platsgaranti

Kulturgeografi, fortsättningskurs, 30 hp
Start Studietakt Period Anmälan
VT16 Dag, 100 % 18 jan 2016 - 5 jun 2016 Sen anmälan

Anmälan

Våren 2016

Sök senast 15 okt

GU-28320 Dag, 100 %
Sen anmälan


Mer om anmälan

Studievägledning

Kursen ges vid

Institutionen för ekonomi och samhälle

Box 625 40530 Göteborg

Besöksadress: Viktoriagatan 13

Till sidans topp