Till startsida
Webbkarta

Kulturgeografi, fördjupningskurs, 30 hp

(Kurskod: KGG310)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Kursen ger ämnesmässig och metodologisk fördjupning inom kulturgeografi och utvecklar förmåga att självständigt analysera, genomföra och redovisa kulturgeografiska undersökningar. Den behandlar vetenskapsteori, forskningsmetodik och aktuell kulturgeografisk forskning: problem, synsätt och metoder. I kursen ingår ett självständigt arbete om 15 hp.

För mer information

http://gul.gu.se/public/cour...

Kursplan KGG310

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav:

Genomgången kurs Kulturgeografi fortsättningskurs KGG210.

Från läsåret 2015/2016 gäller följande krav: Godkänd kurs Kulturgeografi fortsättningskurs KGG210.

Urval:

Platsgaranti

Kulturgeografi, fördjupningskurs, 30 hp
Start Studietakt Period Anmälan
VT15 Dag, 100 % 19 jan 2015 - 5 jun 2015 Stängd
HT15 Dag, 100 % 31 aug 2015 - 17 jan 2016 Anmäl dig

Anmälan

Våren 2015

Sök senast 15 okt

GU-28341 Dag, 100 %
Stängd


Hösten 2015

Sök senast 15 apr

GU-18340 Dag, 100 %
ANMÄL


Mer om anmälan

EducationPicture

Studievägledning

Jorun Holmberg

Telefon: 031 - 786 3622
Kontaktformulär

Besöksadress: Vasagatan 1

Kursen ges vid

Avdelningen för kulturgeografi

Box 630 40530 Göteborg

Besöksadress: Vasagatan 1

Till sidans topp