Till startsida
Webbkarta

Kulturgeografi, fördjupningskurs, 30 hp

(Kurskod: KGG310)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Kursen ger ämnesmässig och metodologisk fördjupning inom kulturgeografi och utvecklar förmåga att självständigt analysera, genomföra och redovisa kulturgeografiska undersökningar. Den behandlar vetenskapsteori, forskningsmetodik och aktuell kulturgeografisk forskning: problem, synsätt och metoder. I kursen ingår ett självständigt arbete om 15 hp.

För mer information

http://gul.gu.se/public/cour...

Kursplan KGG310

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav:

Genomgången kurs Kulturgeografi fortsättningskurs KGG210.

Från läsåret 2015/2016 gäller följande krav: Godkänd kurs Kulturgeografi fortsättningskurs KGG210.

Urval:

Platsgaranti

Kulturgeografi, fördjupningskurs, 30 hp
Start Studietakt Period Anmälan
HT15 Dag, 100 % 31 aug 2015 - 17 jan 2016 Stängd
VT16 Dag, 100 % 18 jan 2016 - 5 jun 2016 Sen anmälan

Anmälan

Hösten 2015

Sök senast 15 apr

GU-18340 Dag, 100 %
Stängd


Våren 2016

Sök senast 15 okt

GU-28340 Dag, 100 %
Sen anmälan


Mer om anmälan

Studievägledning

Jorun Holmberg, e-post: studievagledare.kgi@geography.gu.se

Kursen ges vid

Institutionen för ekonomi och samhälle

Box 625 40530 Göteborg

Besöksadress: Viktoriagatan 13