Till startsida
Webbkarta

Litteraturvetenskap: Litteratur och genus, Grundkurs, 15 hp

(Kurskod: LV1130)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Vilken betydelse har egentligen genus för vår förståelse av litteratur? Hur har synen på kön och genus förändrats genom tiderna ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv? Kursen tar ett helhetsgrepp på dessa och liknande frågor. Du får en allmän introduktion till litteraturvetenskapliga teorier och metoder med genusinriktning. Genom den lär du dig att analysera litterära texter ur ett genusperspektiv. Du får en översikt över hur den litterära genusforskningen vuxit fram från 1960-talets könsrollstänkande till dagens intersektionalitetsforskning. Kursen anlägger både ett historiskt och ett tematiskt perspektiv på förhållandet mellan litteratur och genus. Därför får du även en inblick i litteraturens utveckling från 1800-talets salongskultur fram till 2000-talet.

För mer information

https://gul.gu.se/public/cou...

Kursplan LV1130

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Urval:

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Litteraturvetenskap: Litteratur och genus, Grundkurs, 15 hp
Start Studietakt Period Anmälan
VT15 Kväll, 50 % 19 jan 2015 - 7 jun 2015 Stängd

Anmälan

Våren 2015

Sök senast 15 okt

GU-24501 Kväll, 50 %
Stängd


Mer om anmälan

EducationPicture

Studievägledning

Camilla Brudin Borg, 031-786 4580, studiev.litt@lir.gu.se

Kursen ges vid

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Box 200 40530 Göteborg

Besöksadress: Renströmsgatan 6

Till sidans topp