Till startsida
Webbkarta

Examensarbete för kandidatexamen i matematik, 15 hp

(Kurskod: MMG900)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Denna kurs är obligatorisk för dig som vill ta en kandidatexamen i matematik genom att läsa fristående kurser. I kursen ingår vissa gemensamma moment, men huvuddelen av tiden kommer du att ägna åt ett större projektarbete i en grupp om 2-4 studenter. Projektarbetet kommer ni att redovisa i en skriftlig rapport - examensarbetet - men också vid en muntlig presentation. Ni får lära er LaTex - matematikerns "ordbehandlare" - och stor vikt läggs vid själva rapportskrivandet.

För mer information

http://www.chalmers.se/sv/in...

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Kurser om minst 120 hp ska vara avklarade. Vidare krävs att kurser om minst 75 hp i matematik är avklarade. Av dessa ska minst 15 hp vara fördjupningskurser eller kurser på avancerad nivå. Övriga kurser ska omfatta kurserna MMG200 Matematik 1, MMG300 Flervariabelanalys, MMG400 Linjär algebra II och MMG410 Numerisk analys eller andra kurser som ger motsvarande eller högre matematisk kunskapsnivå.

Urval:

Platsgaranti

Examensarbete för kandidatexamen i matematik, 15 hp
Start Studietakt Period Anmälan
VT15 Dag, 50 % 19 jan 2015 - 5 jun 2015 Stängd

Anmälan

Våren 2015

Sök senast 15 okt

GU-21740 Dag, 50 %
Stängd


Mer om anmälan

EducationPicture

Studievägledning

Kursen ges vid

Institutionen för Matematiska vetenskaper

41296 Göteborg

Telefon: 031-772 1000

Besöksadress: Chalmers tvärgata 3

Till sidans topp