Till startsida
Webbkarta

Populationsgenetik, 7.5 hp

(Kurskod: MSA610)

Nivå

Avancerad nivå

Beskrivning

This course is an introduction to the field of population genetics with emphasis on basic mathematical and statistical models and techniques. The main topics of the course are
- Hardy-Weinberg population model, inbreeding coefficient,
- basic population models for the effects of mutation, migration, selection, and genetic drift
- neutral theory of molecular evolution
- elements of quantitative genetics.

För mer information

http://www.chalmers.se/math/...

Populationsgenetik, 7.5 hp
Start Studietakt Period Anmälan

Kursen startar inte detta läsår. För information kontakta institutionen.

EducationPicture

Studievägledning

Kursen ges vid

Institutionen för Matematiska vetenskaper

41296 Göteborg

Telefon: 031-772 1000

Besöksadress: Chalmers tvärgata 3

Till sidans topp