Till startsida
Webbkarta

Statistik för fysiker, 7.5 hp

(Kurskod: MSG820)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Kursen behandlar grundläggande begrepp och metoder inom
sannolikhetsteori, statistik och stokastiska
processer samt flera av deras tillämpningar.

Kursinnehåll:

Sannolikhetsmått. Oberoende händelser. Betingning.
Stokastisk variabel. Sannolikhetsfördelning. Centrala
gränsvärdesatsen. Skattning av parametrar.
Konfidensintervall. Poissonprocessen. Markovska processer.

För mer information

http://www.chalmers.se/math/...

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Grundkurs i matematik på universitetsnivå.

Urval:

Platsgaranti

Statistik för fysiker, 7.5 hp
Start Studietakt Period Anmälan
HT14 Dag, 50 % 3 nov 2014 - 18 jan 2015 Stängd

Anmälan

Hösten 2014

Sök senast 15 apr

GU-11714 Dag, 50 %
Stängd


Mer om anmälan

EducationPicture

Studievägledning

Studentcentrum för naturvetenskap Tel: 031-786 9858 Epost: studentcentrum@science.gu.se

Kursen ges vid

Institutionen för Matematiska vetenskaper

41296 Göteborg

Telefon: 031-772 1000

Besöksadress: Chalmers tvärgata 3

Till sidans topp