Till startsida
Webbkarta

Svenska språket, fortsättningskurs, 30 hp

(Kurskod: SV1203)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Här breddar och fördjupar du dina kunskaper om modern svenska och svensk språkvetenskap, utvecklar din förmåga att analysera och producera texter samt studerar svenska språkets historiska utveckling fram till idag. Samtidigt utvecklar du ditt teoretiska tänkande kring språket och fördjupar ditt vetenskapliga förhållningssätt. Kursen innehåller även en självständig uppsats om 7,5 hp, där du samlar material, formulerar språkvetenskapliga problem och för egna resonemang kring dessa.

För mer information

http://gul.gu.se/public/cour...

Kursplan SV1203

Svenska språket, fortsättningskurs, 30 hp
Start Studietakt Period Anmälan

Kursen startar inte detta läsår. För information kontakta institutionen.

EducationPicture

Studievägledning

http://www.svenska.gu.se/utbildning/student/studievagledning/

Kursen ges vid

Institutionen för svenska språket

Box 200 40530 Göteborg

Besöksadress: Renströmsgatan 6

Till sidans topp