Till startsida
Webbkarta

Teaterstudier, Magisterkurs, 15 hp

(Kurskod: TS2110)

Nivå

Avancerad nivå

Beskrivning

Kursen består av dels ett teatervetenskapligt teori- och metodmoment som fördjupar kunskaperna om analys av dramatexter, föreställningar och andra av teatervetenskapens områden, dels ett teaterhistoriskt moment. Du lär dig beskriva, jämföra och kritiskt förhålla dig till olika drama- och teatervetenskapliga teorier och metoder, och får djupa kunskaper om och god överblick över de drama- och teatervetenskapliga problem och de forskningstraditioner som kursen behandlar.

För mer information

https://gul.gu.se/public/cou...

Kursplan TS2110

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav:

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Sv B och En A.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Teaterstudier, Magisterkurs, 15 hp
Start Studietakt Period Anmälan
VT15 Dag, 50 % 19 jan 2015 - 7 jun 2015 Stängd

Anmälan

Våren 2015

Sök senast 15 okt

GU-24561 Dag, 50 %
Stängd


Mer om anmälan

EducationPicture

Studievägledning

Camilla Brudin Borg, 031-786 4580, studiev.litt@lir.gu.se

Kursen ges vid

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Box 200 40530 Göteborg

Besöksadress: Renströmsgatan 6

Till sidans topp