Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Konstnärligt masterprogram i fotografi

Avancerad nivå | 120 hp
HT 2017
100% Dag
Göteborg
UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska
Stängd GU-14299

Om programmet

Masterprogrammet i fotografi vid Akademin Valand vänder sig till dig som vill utveckla ditt fotografiska arbete både praktiskt och teoretiskt. Utbildningen har en konstnärlig profil, vilket innebär att fotografin utgör ett mångfasetterat uttrycksmedel för att undersöka och gestalta samtidens estetiska och politiska frågor. Den fotografiska bildens möjligheter står i fokus och i utbildningen betonas rörelsen mellan det egna skapandet och ett kritiskt-reflekterande samtal.
 

Kärnan i programmet är ditt och de andra studenternas enskilda projektarbeten. Arbetet med projekten löper över två år och målet är att integrera nya kunskaper och erfarenheter i den kreativa processen. Genom gruppdiskussioner och individuella möten med lärare och professorer utvecklar du din egen praktik och tekniska färdigheter, samt fördjupar förståelsen för fotografins olika sociala och konstnärliga sammanhang. Dessa kunskaper kommer att hjälpa dig att formulera ett personligt förhållningssätt och sätta in ditt eget arbete i ett såväl historisk som samtida perspektiv.

Programmet har en levande kontakt med det professionella konstfältet och i undervisningen möter du fotografer, konstnärer, curatorer och kritiker som är verksamma både nationellt och internationellt. Initierade och aktuella omvärldsanalyser är ett viktigt inslag i utbildningen, vilket också gäller kunskaperna om hur man skapar och blir del av olika publika sammanhang.

Innehåll

Utbildningen består av längre och kortare kurser med olika inriktningar. Kurserna hakar dock i varandra och strukturen bygger på en växling mellan praktiskt skapande och teoretisk reflektion. Undervisningsformen är seminarieinriktad, vilket innebär att teorikurserna bygger på gemensamma diskussioner och tolkningar av texterna som ingår i kursplanen. Urvalet av kurslitteratur ger dig både en fördjupad kunskap om fototeoretiska nyckeltexter och en orientering i aktuella frågeställningar om fotografi, konst och visuell kultur. Eftersom det kontinuerligt sker en koppling mellan teori och praktik får kunskaperna en tydlig relevans för det egna skapande arbetet.

En stor del av utbildningen sker inom ramen för kursen Individuellt arbetet. Kursens två huvudmoment är dels det egna konstnärliga arbetet och reflektioner kring detta, dels uppsatsskrivande. Den essä som du skriver ska vara av en undersökande och problematiserande karaktär, behandla ett relevant ämne och uppfylla kraven på en vetenskaplig text med avseende på notapparat och litteraturförteckning.

Ett av utbildningens syften är att förbereda dig för att kunna verka inom konstfältet på ett medvetet och strategiskt sätt. Det sker särskilt i kursen Professional Development och innehållet är nära kopplat till examensutställningens förberedelser och genomförande. Den är ett av kursens viktigaste moment och äger rum på vårterminen i årskurs 2.

I pedagogikkursen, som ges det första året och på ett konkret sätt svarar mot fältets utkomstmöjligheter, ligger fokus på konstnärsutbildningar och den rymmer både pedagogisk teori praktiska övningar.

Masterprogrammet i fotografi är internationellt och all undervisning sker på engelska.

Fortsatta studier

Det faktum att Akademi Valand är en komplett utbildningsmiljö – med grundutbildning, doktorandutbildning och forskning – skapar särskilt goda grunder för att du ska kunna söka vidare till doktorandstudier i konstnärlig forskning. En viktig del i utbildningens forskningsförberedande profil är att doktoranderna som studerar på akademin regelbundet undervisar på master-programmet. Kontinuerligt genomförs också öppna doktorandseminarier som gör att du dels får inblick i doktorandernas pågående arbete, dels blir introducerad till de frågeställningar och metoder som driver forskningsfältet framåt.

Examen

Programmet är tvåårigt, baserat heltidsstudier omfattande 30 hp/termin, och leder till en konstnärlig masterexamen med fotografisk inriktning på 120 hp.

Arbetsområden

Utbildningen förbereder dig för en verksamhet som professionell konstnär med fotografi som huvudsakligt uttrycksmedel. En viktig del av den konstnärliga praktiken handlar om att ställa ut på gallerier, konsthallar och museer, men det finns också andra sätt att förmedla sina arbeten på. Publicering i olika former har blivit ett allt viktigare forum för fotobaserade konstnärer. Utgivningen av fotoböcker sker både i egen regi och i samarbete med förlag. Kring fotoboken finns det en kultur med festivaler och mässor där intresserade möts, men trots detta ligger den stora utmaningen i att nå ut med böckerna till läsarna och samlarna. Förutom tryckta böcker finns förstås möjligheten att arbeta helt digitalt och använda nätet som både produktionsplattform och distributionskanal. Frågor om förmedling har en framträdande plats i utbildningen och på Akademi Valand finns två elevgallerier; dessutom sker regelbundet samarbeten med andra utställande institutioner. Skolan förfogar över en tryckpress som gör det möjligt för dig att producera egna böcker och andra trycksaker.
   
Utöver den kommersiella marknaden finns i flera länder inom EU ett utbyggt stödsystem med projektbidrag och arbetsstipendier för yrkesverksamma konstnärer. Det hör dock till ovanligheterna att man kan försörja sig på enbart den konstnärliga verksamheten. För de flesta handlar det om att skapa alternativa utkomstmöjligheter och många väljer att arbeta som lärare på konstskolor eller andra utbildningar inom media och fotografi. Programmets inriktning gör att du får kunskaper som även kan tillämpas i sammanhang utanför konstvärlden, till exempel som uppdragsfotograf för tidskrifter eller inom olika typer av institutioner, vilket ger dig en bredare bas att stå på.

Mer information om programmet

http://www.akademinvaland.gu...

Visa mer

Behörighet och urval

Förkunskapskrav: Konstnärlig kandidatexamen inom ämnet fotografi om minst 180 hp, annan relevant kandidatexamen eller väldokumenterad yrkeserfarenhet inom området fotografisk bild eller fotografisk teori, som bedöms likvärdig.

Urval: Urvalet baseras på arbetsprover och intervjuer. Information om arbetsprover och urvalsprocessen hittar du på www.akademinvaland.gu.se/utbildning/program/K2FOT/ansokan-k2fot.

Studievägledning

Camilla Alvhage, 031-786 5103, camilla.alvhage@akademinvaland.gu.se

Programmet ges vid

Akademin Valand
Box 132
40530 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 50

Sidansvarig: Webbsupport
Sidan uppdaterades: 2017-02-20 13:11

Tipsa en vän
Sidan i utskriftsvänlig version

Sidansvarig: Webbsupport|Sidan uppdaterades: 2017-02-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?