Till startsida
Webbkarta

Studentservice

Även studenter behöver träna, lämna barnen på dagis och söka hjälp i olika frågor. För att förenkla ditt liv som student finns det olika sorters service och stöd att få.

Som student har man ett liv ovanför bokkanten och utanför lektionssalarna. Du vill träna, du kanske har tider att passa på dagis eller behöver söka läkare.

Som student vid Göteborgs universitet finns det flera olika instanser du kan vända dig till om du behöver råd och stöd eller har frågor kring studierna. Här nedan kan du läsa om de vanligaste.

Servicecenter

Om du har frågor om Göteborgs universitet, vårt utbud, hur du tar dig till olika lokaler eller var du kan få studievägledning, kan du vända dig till något av våra Servicecenter. Du som redan är student kan bl.a. köpa kompendier och få ut studieintyg. Det är också på Servicecenter du ordnar ditt GU-kort.

www.gu.se/servicecenter

Studentkåren och student- och doktorandombud

Det finns fyra olika studentkårer vid Göteborgs universitet, de är samlade under GUS (Göteborgs Universitets Studentkårer) och bevakar utbildningsfrågor och ger dig som student stöd och råd i frågor kring studiesituationen.

Om du skulle stöta på problem i din utbildning kan du få stöd och hjälp av GUS:s student- och doktorandombud.

Kontaktuppgifter till student- och doktrandombuden på www.gus.gu.se

Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS)

Mycket av det studiesociala stödet står Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) för, till exempel juridisk rådgivning, studenthälsovård, de driver ett gym och en förskola med mera.

GFS består av de fyra studentkårerna vid Göteborgs universitet samt Chalmers studentkår.

Studenternas eget gym

Fysiken är ett gym som drivs av GFS. Som student har du möjlighet att köpa rabatterade träningskort.

Fysiken

Juridisk rådgivning – GFS Studentjurister

Vad ska finnas med i ett andrahandskontrakt? Vilka skyldigheter har min arbetsgivare? Vilka regler finns kring samboskap?

Till studentjuristernas mottagning kan du som är student vid Göteborgs universitet eller Chalmers vända dig med alla typer av juridiska problem och få gratis rådgivning. Studentjuristerna läser sista året på juristprogrammet. Studentjuristerna har tystnadsplikt.

Kom ihåg att ta med alla handlingar som rör ditt ärende samt kvitto på betald kåravgift.

GFS - Göteborgs förenade studentkårer

Studenthälsa

Du kan alltid vända dig till den allmänna hälso- och sjukvården, men det finns också särskilda tjänster enbart för dig som är student.

Akademihälsan, som bedrivs på uppdrag av Göteborgs universitet och Chalmers, är ungefär som en företagshälsovård fast för studenter. Du kan få hjälp med viss sjukvård och individuellt kris- och samtalsstöd med anknytning till studiesituationen. Dina problem ska alltså vara orsakade eller förvärrade av din studiesituation. Alla studenter kan vända sig till Akademihälsan, oavsett om man är från Göteborg eller flyttar in utifrån.

Akademihälsan arbetar också förebyggande med studiemiljöfrågor, har olika gruppverksamheter och kurser.

Akademihälsan

Allmän sjukvård

Kontaktuppgifter och information om den allmänna sjukvården hittar du här:

Västra Götalandsregionen

Språkhandledning

Språkhandledningen är öppen för alla studenter som vill utveckla sina färdigheter i skriftlig och muntlig framställning på akademisk nivå i svenska och engelska, till exempel om du vill utveckla en uppsats eller ett arbete inför en presentation. Vi erbjuder handledning individuellt eller i små grupper. Vi har också öppna seminarier och workshops.

Språkhandledning

Studievägledning

Den centrala studievägledningen är öppen för alla, vare sig du redan är student eller om du funderar på att söka. 

Studievägledning

Studera med funktionshinder

Studenter med funktionshinder som behöver särskilt stöd för att kunna genomföra sina studier kan få hjälp med det.

Vid Studentavdelningen finns en samordnare för studenter med funktionshinder, Ingvor Berndt, som du bör ta kontakt med i samband med anmälan till studier om du är i behov av särskilt stöd. Du bör också i god tid före studiestarten kontakta den institution där du avser att studera, för att planera dina studier tillsammans med studievägledare och lärare.

Stöd till student med funktionshinder

Studentpräster

Studentprästerna har många års erfarenhet av samtal med människor i olika skeden i livet. Förutom det enskilda samtalet bjuder de in till studentgudstjänster och olika arrangemang där frågor om tro och tvivel har sin självklara plats. Mer information hittar du på deras hemsida.

Studenprästerna i Göteborg

 

 

Studieintyg

Du som är student kan själv ta ut ett studieintyg (visar avklarade poäng) i Studentportalen.

Logga in i Studentportalen

Om du inte längre är student eller om du behöver ett registreringsintyg (vilka kurser du är registrerad på en viss termin) kan du beställa det på vår webbplats.

Beställ studieintyg

Till sidans topp