Till startsida
Webbkarta

Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett frivilligt prov, som mäter dina förutsättningar att klara högskolestudier.

Genom att göra högskoleprovet kan du förbättra dina möjligheter att komma in på kurser och program. I genomsnitt fördelas 35-40% av platserna på grundval av högskoleprovet.

Provet ges två gånger per år och arrangeras av universiteten och högskolorna runt om i landet, på Universitets- och högskolerådets uppdrag.

Du kan söka till universitet och högskolor både med ditt gymnasiebetyg och med resultatet från Högskoleprovet. Tänk på att du alltid måste uppfylla behörighetskraven för det program eller den kurs du söker.

Anmäl dig till högskoleprovet

Du anmäler dig till högskoleprovet genom att registrera dig på www.hogskoleprov.nu och betala in anmälningsavgiften på 350 kronor med kort (VISA /MasterCard) eller till det Plusgiro-konto som anges. För att din anmälan ska vara godkänd ska din betalning vara gjord senast sista anmälningsdag.

Efter sista anmälningsdag finns det inga möjligheter att anmäla sig, vi tar inte heller emot sena betalningar.

Om du ångrar din anmälan eller uteblir från provet får du inte tillbaka anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften kan heller inte överföras till nästa provtillfälle eller på någon annan person.

Kommande provdatum

Våren 2015: Lördag 28 mars. Sista anmälningsdag är den 15 februari.

Hösten 2015: Lördag 24 oktober. Sista anmälningsdag är den 15 september.

Var kan jag skriva provet?

Göteborgs universitet anordnar vanligtvis det reguljära provet i följande tätorter med omnejd: Ale, Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Mölnlycke, Partille, Stenungsund, Tjörn och  Vårgårda.

Placering sker efter postnummer. Om du vid anmälan uppger en adress utanför Göteborgs universitets upptagningsområde (till exempel Stockholm), kommer du att placeras i centrala Göteborg.

Provortsbyte från andra orter till Göteborg tillåts endast så länge webbanmälan är öppen, det vill säga till och med den 15 september respektive 15 februari. Efter sista anmälningsdag tillåts inga provortsbyten till Göteborg.

Kallelse

Cirka en vecka före högskoleprovets genomförande kommer du att få en kallelse till provet via e-post.

I kallelsen finns information om bland annat provlokal, vad du får ha med dig under provdagen, tid för samling samt legitimationsregler. Det finns ingen möjlighet att byta erhållen placering.

Du kan också se din kallelse genom att logga in på www.hogskoleprov.nu. Använd personnummer samt lösenord för att logga in på ditt konto.

Om du inte fått någon kallelse fem dagar före provet, kontrollera först att den inte filtrerats som skräppost, kontakta därefter hp@gu.se. Det är ditt eget ansvar att innan provdagen ha tagit reda på var du ska skriva provet.

Krav på giltig legitimation vid skrivtillfället

Kontrollera i god tid före provet att du har giltig legitimation! Utan giltig legitimation får du inget provresultat.

Följande id-handlingar är godkända:

  • Giltig inplastad svensk legitimation med välliknande foto
  • ID-kort (SIS-märkt), Nationellt/Skatteverkets ID-kort
  • Körkort
  • Svenskt EU-pass
  • Giltigt inplastat utländskt pass med välliknande foto

Hämta ditt provresultat

Ditt provresultat hämtar du på studera.nu, där finns alla giltiga resultat från 2010 och framåt.

Normeringstabellen publiceras den 18 november. Där kan du se vilken högskoleprovspoäng de olika provresultaten ger.

Hämta högskoleprovresultat på studera.nu

Anpassat prov

För dig som har dyslexi eller är synskadad finns möjlighet att skriva ett anpassat högskoleprov. För att du ska kunna skriva ett anpassat prov krävs att du har ett giltigt intyg.

Godkänt intyg mejlas till hp@gu.se eller skickas till nedanstående adress. Intyget ska vara Göteborgs universitet tillhanda senast sista anmälningsdag, annars kommer du få skriva det reguljära provet.

Högskoleprovet
Göteborgs universitet
405 30 Göteborg

Övningsprov och förberedelser

För att vara mer förberedd inför provdagen kan du öva på högskoleprovet. De senaste årens högskoleprov ser lite annorlunda ut jämfört med högskoleprov från tidigare år, därför har man tagit fram ett särskilt övningsprov med det nyare upplägget. Genom att göra övningsprovet vet du hur högskoleprovet är upplagt och vad du kan förvänta dig på provdagen.

Övningsprov och facit på studera.nu

På studera.nu finns också tips på hur du kan förbereda dig på kort och lång sikt och vad du kan tänka på under dagen.

Förberedelser och tips på studera.nu

Illustration högskoleprovet

Kontaktinformation

Högskoleprovet

Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Karl Gustavsgatan 29

Telefon:
031-786 3355, telefontider: mån-tis kl. 9-11, ons-tors kl. 13-15

Till sidans topp