Så går urvalet till - Utbildning, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Så går urvalet till

Ofta är det fler behöriga sökande till en kurs eller ett program än det finns platser på utbildningen. Då måste ett urval göras. Urval kan göras på olika sätt, på den här sidan listar vi de urvalsgrunder vi på Göteborgs universitet använder.

Utbildningar på grundnivå

Till utbildningar på grundnivå vid Göteborgs universitet används följande urvalsgrunder:

  • Gymnasiebetyg
  • Studieomdöme från folkhögskola
  • Resultat från högskoleprovet
  • tidigare högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • Alternativt urval till exempel särskilda prov, intervjuer eller yrkeslivserfarenhet

Behöriga sökande som saknar urvalsgrundande meriter antas i mån av plats. Sent anmälda rangordnas i datumordning och antas i mån av plats efter övriga behöriga sökande.

Urvalsgrupper

Du ingår i en eller flera urvalsgrupper baserat på dina meriter. Vilka urvalsgrupper du tillhör anges på ditt antagningsbesked. Det är viktigt att läsa anvisningarna för anmälan noga så att du skickar in tillräcklig dokumentation för att maximera dina chanser i urvalet.

Urvalsgrupper vid Göteborgs universitet

PG – Platsgaranti för alla behöriga som sökt innan sista anmälningsdag.

BI – Gymnasieexamen, slutbetyg eller avgångsbetyg utan kompletteringar.

BII – Gymnasieexamen, slutbetyg eller avgångsbetyg med kompletteringar.

BF – Studieomdöme från folkhögskola.

HP – Resultat från högskoleprovet.

A1/AP – Antal högskolepoäng på grundnivå och avancerad nivå, max 225 hp räknas med i urvalet.

HT – Antal högskolepoäng på grundnivå och avancerad nivå utan maxgräns.

HV – Antal högskolepoäng på grundnivå och avancerad nivå inom visst/vissa ämnen, max 225 hp räknas med i urvalet.

AU – Alternativt urval, exempelvis särskilt prov eller intervju.

YL – Yrkeserfarenhet.

ÖS – Behöriga sökande som saknar meriter som kan ingå i en urvalsgrupp.

SA – Sena sökande efter sista anmälningsdag. Rangordnas i turordning efter att anmälan inkom.

För urvalsgrupperna som baseras på högskolepoäng räknas antalet godkända högskolepoäng vid sista anmälningsdag.

Öka dina konkurrensmöjligheter

Vid antagningen sker ett urval och ofta söker du en utbildningsplats i konkurrens. Till grundkurser och program på grundnivå kan du öka dina chanser att komma in genom att göra högskoleprovet.

Högskoleprovet

Viktat högskoleprovresultat till vårterminen 2020

I antagningen till vårterminen 2020 kommer Socionomprogrammet och Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet att vikta sökandes resultat på högskoleprovet. Att provresultatet viktas betyder att resultatet från en av delarna, kvantitativ eller verbal, väger tyngre än den andra delen. Får du bra resultat på högskoleprovet på den del som väger tyngst kan du öka dina chanser att komma in på ovanstående utbildningar.

Utbildningar på avancerad nivå

Högskolor och universitet bestämmer vilka av urvalsgrunderna betyg, resultat från högskoleprov, tidigare utbildning samt alternativa urvalsgrunder man vill använda sig av samt om platsfördelningen mellan de olika urvalsgrunderna. Som urvalsgrunder för tillträde till utbildning på avancerad nivå vid Göteborgs universitet används:

  • Tidigare högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå.
  • Kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen och andra för utbildningen sakliga omständigheter (alternativ urval).

Vid lika meritvärde

När två eller flera sökande har samma meritvärde används lottning som skiljekriterium till alla utbildningar utom läkarprogrammet vid Göteborgs universitet. Vid läkarprogrammet används provresultatet från högskoleprovet som skiljekriterium till hälften av platserna.

Vid lika meritvärde på antagning.se

Förtur med hänsyn till särskilda skäl

Avsteg från urvalsgrunder

I undantagsfall kan universitetet göra avsteg från de urvalsgrunder som gäller för en utbildning och bevilja förtur. Om du har medicinska skäl – permanent eller mycket långvarig funktionsnedsättning – som begränsar dina konkurrensmöjligheter i betygs- eller högskoleprovurvalet eller begränsar ditt val av studieort, kan du ansöka om att hänsyn tas till detta i urvalet.

Studera vid universitetet med funktionsnedsättning

Bedömning av särskilda skäl

Vill du ansöka om förtur ska du i ett brev beskriva hur ditt särskilda skäl har påverkat dina möjligheter att konkurrera med betyg och högskoleprovet. Universitetet bedömer din ansökan i förhållande till den utbildning du sökt. För att beviljas förtur behöver du, utöver skäl som godtas, ha ett betygsmedelvärde eller högskoleprovsresultat som ligger relativt nära gränsen för vad som brukar krävas för antagning till programmet eller kursen ifråga.

Ansökan om förtur med hänsyn till särskilda skäl samt intyg som styrker ditt skäl skickas till:

Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg

Detta ska vara Göteborgs universitet tillhanda senast vid sista anmälningsdatum. Du måste som vanligt göra en anmälan till utbildningen via antagning.se.

Sidansvarig: Sektionen för antagning|Sidan uppdaterades: 2019-09-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?