Social epidemiology: theories, methods and practical implications - University of Gothenburg Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Social epidemiology: theories, methods and practical implications

Master's level | 15 credits | Course code: MPH223 | Sustainability focused
Spring 2021
100% Day
Göteborg
Period: 25 March 2021 - 6 June 2021
INSTRUCTION LANGUAGE: English
2 Opens 15 September GU-20551
2) Only EU/EEA citizens and students with approved residence permit in Sweden can apply

About the Course

Socialepidemiologi är ett område inom epidemiologin som särskilt undersöker hur sociala faktorer och processer bidrar till ojämlik fördelning av hälsa och ohälsa. Kursen presenterar sådana teoretiska modeller som används för att analysera ojämlikhet i hälsa, t.ex. modeller som fokuserar på kultur och beteenden, materiella förutsättningar, psykosociala- och livsloppsperspektiv. Kursen inkluderar även samhällsvetenskapliga teorier om struktur, agens och makt, liksom hur dessa kan användas för att belysa processer som bidrar till ojämlikhet i hälsa. Vidare fokuserar kursen på hur vetenskapliga teorier och metoder inom socialepidemiologin är nära sammanlänkade vid planering, implementering, tolkning och utvärdering av sådana studier.

Kursen omfattar också forskningsmetoder som används för att undersöka ojämlikhet i hälsa, vilka utgår ifrån traditionell medicinsk epidemiologi och samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Kursen ger kunskap och praktiska verktyg för att sammanställa, utvärdera och presentera forskningsresultat och dess praktiska implikationer för potentiella intressenter. Slutligen introducerar kursen studenten till hur socialepidemiologisk forskning kan användas som grund för att formulera rekommendationer för policy och beslutsfattare.

Show more

Course Syllabus

MPH223

Requirements and Selection

Requirements: A Bachelor's degree or professional degree qualifications corresponding to at least 180 credits within the main area of Health science or Social science. Specific entry requirements in English are required, English 6/English B or the equivalence.

Selection: Selection is based upon the number of credits from previous university studies, maximum 225 credits.

Tuition Fee

Application fee: 900 SEK
Full course cost: 36 000 SEK
First payment: 36 000 SEK

EU/EEA citizens, Swedish residence permit holders and exchange students do not pay fees. More information on: http://www.universityadmissions.se

Study Guidance

Therese Johansson,
E-mail: therese.johansson.2@gu.se
Phone: +46 (0)31 - 786 3653
Phone hours: Monday - Thursday, 13.00 - 14.00
Visiting address Medicinaregatan 3 
Drop in: Tuesday: 14.00 - 16.00

Department

Institute of Medicine
Box 428
40530 Göteborg
Visiting address: Medicinaregatan 3, plan 5


Course that is sustainability-focused where at least one of the learning outcomes clearly shows that the course content meets one of the current sustainability criteria. The content with a focus on sustainability must also, in accordance with the criteria, constitute the course's main focus

Course that is sustainability-related where at least one of the learning outcomes clearly shows that the course content meets one of the current sustainability criteria.

Page Manager: Jörgen Ölund
Last update: 2/18/2020 2:41 PM

Tell a friend about this page
Print version

Page Manager: Jörgen Ölund|Last update: 10/16/2018
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?