Sökhjälp

Sökningen utförs i universitetets kursplanedatabas för att hitta kursplaner. Kursplanerna visas som pdf-filer.


Hur söker jag?
I sökformuläret finns två fritextrutor. En för kursnamn och/eller kurskod och en för innehåll och mål med mera.

Du kan skriva in ett eller flera sökord i fritextrutorna, separera orden med mellanslag. Du får träff både på det faktiska ordet/n och på böjningar av ordet/n. Exempel: sökordet bok ger även träff på böcker.

Vill du söka på en exakt ordföljd använder du citationstecken runt sökorden. Exempel: ”marina vetenskaper”.

Vill du ta bort träffar på ett ord använder du minustecken framför det ordet. Exempel: Marina -vetenskaper ger träff på sidor som innehåller ordet marina men inte ordet vetenskaper.

Ingen skillnad görs på små och stora bokstäver i sökningen.

Du kan göra booleska sökuttryck med operatorerna AND, OR, NOT och NEAR.

Vad kan jag söka på i fritextrutan?
I den första rutan kan du skriva in hela eller delar av namnet på kursen. Det går också att söka på kurskod.

I den andra textrutan kan du välja att skriva in ord från innehåll och mål i en kursplan.

Hur minskar jag antalet träffar på fritextsökningen?
Du kan göra en fritextsökning i kombination med att välja antingen ett huvudområde eller en institution i rullisterna, för att minska antalet sökträffar.

Väljer du att söka på endast ett huvudområde, utan fritext, får du träff på alla kurser inom det huvudområdet. Motsvarande gäller när du väljer en institution.