Nationalekonomi: Grundkurs - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Nationalekonomi: Grundkurs

Grundnivå | 30 hp | Kurskod: NEG100
VT 2019
100% Dag
Göteborg
Period: 21 januari 2019 - 9 juni 2019
Stängd GU-28400
HT 2019
100% Dag
Göteborg
Period: 2 september 2019 - 19 januari 2020
Kommentar: Kursen är inställd och kommer inte att ges ht 2019. Den ersätts av NEG110
Inställd 2019-04-15
VT 2020
100% Dag
Göteborg
Period: 20 januari 2020 - 7 juni 2020
Öppnar 16 september GU-28400

Om kursen

Nationalekonomi

Nationalekonomi  är ett samhällsvetenskapligt ämne med fokus på hur ekonomin i samhället fungerar. Nationalekonomer använder både teori och empiriska metoder för att studera beteenden på individ-, företags- och landnivå. Den teoretiska grunden består av mikroekonomi och makroekonomi, och förutom rena ämneskunskaper kommer du under dina studier hos oss också att lära dig ett metodiskt undersökningssätt och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Makroekonomisk teori förklarar ekonomin i sin helhet. Varför har vi konjunktursvängningar? Finns det något samband mellan arbetslöshet och inflationstakt? Vad förklarar ekonomisk tillväxt i ett utvecklingsland?

Mikroekonomisk teori däremot handlar om hur grupper av aktörer fattar sina beslut för att uppnå bästa möjliga resultat. Hur kan man förklara vad som sker på en marknad? Vad styr utbud och efterfrågan? Vad driver och förklarar beteendet hos konsumenter, företag eller myndigheter och hur samordnas dessa aktörers beslut? Hur reagerar konsumenter och producenter om man inför (eller tar bort) en skatt på en viss marknad och vilka effekter skulle detta få? Varför fungerar inte alla marknader och vad kan göras för att komma till rätta med det?

Som nationalekonomer försöker vi inte bara förstå hur ekonomin fungerar men också analysera hur den bör fungera! Kurserna i nationalekonomi är uppdelade enligt följande: Grundkurs (30hp), Fortsättningskurs (30hp), samt Fördjupningskurs inklusive kandidatuppsats(30hp). Allt eftersom du går vidare i dina studier kommer du att få en både djupare förståelse och bredare bild av vad ämnet nationalekonomi omfattar.

Om kursen

Grundkursen i nationalekonomi ger dig grunderna inom ämnet och en övergripande förståelse för de stora dragen. Kursen består av fyra delkurser:

Grundläggande makroekonomi, 7.5hp
Makroekonomi handlar om de stora dragen i ekonomin. Här kommer du att lära dig mycket om det som ofta är med i nyheterna: arbetslöshet, bruttonationalprodukt, inflation, tillväxt med mera. I denna kurs introduceras du till det nationalekonomiska sättet att analysera problem.

Grundläggande mikroekonomi, 7.5hp
Denna delkurs beskriver hur marknadsmekanismen fungerar för att allokera resurser till produktion av olika varor och tjänster. Först studeras de faktorer som bestämmer efterfrågan och utbudet på en marknad och hur dessa leder fram till en jämvikt på marknaden. Interaktionen mellan utbud och efterfrågan analyseras under olika marknadsformer. Du kommer också att studera marknadsmisslyckanden, där marknadens krafter behöver korrigeras genom ekonomisk-politiska verktyg.

Tillämpad ekonomi och handel, 7.5hp
Denna delkurs består av två olika delar. Den ena delen berör internationell handel och de modeller som används för att förklara och beskriva denna. Innehållet under den andra delen av kursen varierar beroende på vad du är intresserad av inom nationalekonomi. Fokus under denna del ligger på att använda de metoder och teorier som du lärt dig under de första två kurserna för att analysera olika problem från verkligheten.

Grundläggande finansiell ekonomi, 7.5hp
Denna delkurs ger dig grundläggande kunskaper om de finansiella marknadernas- och de finansiella institutionernas funktioner i en marknadsekonomi. Ett nyckelbegrepp är räntan och en stor del av kursen behandlar olika ränteteorier och olika orsaker till ränteförändringar. Vidare behandlas valutamarknadens funktion, växelkursens bestämning och växelkursrisker.

Inriktningar i nationalekonomi

Om du läser vidare i ämnet nationalekonomi kommer du att kunna välja mellan olika inriktningar, till exempel miljöekonomi, utvecklingsekonomi, finansiell ekonomi, beteendeekonomi och hälsoekonomi.

Miljöekonomi handlar om teoretiska eller empiriska studier av de ekonomiska effekterna av internationell eller lokal miljöpolitik runt om i världen. Du studerar kostnader och fördelar med olika slags miljöpolitiska åtgärder som tillämpas för att t ex ta itu med luftföroreningar, vattenkvalitet, giftiga ämnen, avfall, och den globala uppvärmningen.

Utvecklingsekonomi omfattar flera ämnen såsom industriell utveckling, inflation, hiv och hälsa, bistånd, sociala konflikter, naturkatastrofer, ”landgrabbing”, institutionell ekonomi, användning av naturresurser och långsiktig utveckling.

Finansiell ekonomi är en studie av hur människor och företag använder/förvaltar knappa resurser över tiden. Det finansiella systemet består av olika marknader, såsom aktier, obligationer och derivat, och finansiella mellanhänder (banker, försäkringsbolag) som används av människor och företag för finansiellt utbyte av tillgångar och risker.

Beteendeekonomi – Enligt traditionell nationalekonomi består världen av beräknande och känslolösa nyttomaximerande individer. Beteendeekonomi strävar istället efter att utveckla bilden av mänskligt beteende genom att kombinera ekonomi och psykologi, och använder sig dessutom av andra discipliner såsom sociologi, filosofi och neurovetenskap. De traditionella modellerna kompletteras exempelvis med känslor, rättvisa, ömsesidighet och sociala normer. Experimentella metoder tillämpas för att empiriskt analysera och testa beteendeekonomiska teorier.

Hälsoekonomi tillämpar och utvecklar mikroekonomiska teorier och empiriska metoder i frågor som rör människors hälsa. Exempel på områden som studeras är till exempel människors enskilda livsstil och vanor, beslutsfattandet inom hälso- och socialvården, incitamentsstrukturer och förutsättningarna för statlig hälsopolitik. Som hälsoekonom samverkar du med andra hälsorelaterade discipliner såsom psykologi och medicin.

”Law and Economics” är ett brett forskningsområde som använder studier av lagen som verktyg. Specifikt används både en beteendeteori för att förutsäga hur människor reagerar på lagar och empiriska verktyg för att testa om våra prognoser kan observeras i den verkliga världen. Dessa verktyg kan tillämpas på ett brett spektrum av rättsområden, såsom till exempel straffrätt, miljörätt, diskrimineringslagen och arbetsmarknadspolitik.

Arbetsmarknad

Som nationalekonom blir du en samhällsvetare med omfattande analys- och utredningsförmåga

Den traditionella synen på nationalekonomer är att de flesta jobbar inom offentlig förvaltning och som utredare, men vi har sett att det finns en mycket bred arbetsmarknad för nationalekonomer och det är stor variation på arbetsområden och arbetsuppgifter. Enligt en enkätundersökning bland utexaminerade nationalekonomer vid Göteborgs universitet arbetar tre av fyra i det privata näringslivet medan omkring var fjärde nationalekonom arbetar inom offentlig sektor. Analytiker, specialist och konsult är de vanligaste titlarna.

Undervisning

Undervisningen leds av meriterade och engagerade lärare och forskare. Vi sätter hållbar utveckling högt på agendan vilket avspeglas i flera av de kurser som erbjuds. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, grupparbeten såsom laborationer och case studies.

Matematik är ett verktyg som används inom nationalekonomi och det kan därför vara bra att inför kursen repetera Matematik C/3b/3c från gymnasiet om du inte läst matematik på några år. Vi erbjuder även en strimma av stödmatte under terminen och även inspelade matteövningar finns tillgängliga.

Det är önskvärt med goda läskunskaper i engelska då delar av litteraturen är på engelska.

För mer information

http://www.handels.gu.se/econ

Visa mer

Kursplan

NEG100

Behörighet och urval

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4).

Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %)

Studievägledning

Katarina Renström och Anna-Karin Ågren student@economics.gu.se

Kursen ges vid

Institutionen för nationalekonomi med statistik
Box 640
40530 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1

Sidansvarig: Pontus Sundén
Sidan uppdaterades: 2018-06-15 12:12

Tipsa en vän
Sidan i utskriftsvänlig version

Sidansvarig: Pontus Sundén|Sidan uppdaterades: 2019-01-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?