Dynamik i naturliga populationer - från individ till ekosystem - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Dynamik i naturliga populationer - från individ till ekosystem

Grundnivå | 15 hp | Kurskod: BIO214 | Hållbarhetsfokuserad
HT 2019
100% Dag
Göteborg
Period: 2 september 2019 - 4 november 2019
UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska
Stängd GU-11013
HT 2020
100% Dag
Göteborg
Period: 31 augusti 2020 - 2 november 2020
UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska
Öppnar 16 mars GU-11031

Om kursen

Kursen ger en djupgående insikt i hur populationer och ekosystem fungerar. Genom teoretiska modeller, experiment och fältstudier får du verktygen för att arbeta med naturliga populationer och ekosystem.

Kursen är indelad i tre huvudmoment: 1)Populationsekologi. Här har vi en huvudsaklig inriktning mot enartsanalys, men vi belyser även interaktioner mellan olika arter. Vi använder modeller för att förstå populationsutvecklingen, t.ex. exponentiella, täthetsberoende och åldersstrukturerade modeller. Demografiska och miljömässiga slumpfaktorer samt utdöenderisk är viktiga moment. Vi berör också rumslig struktur och undersöker hur överexploatering (jakt, fiske) påverkar en population. 2) Populationsgenetik. Här beskrivs genetisk variation, naturlig selektion, genflöde, neutral evolution samt slumpmässiga och deterministiska processer i populationer av olika storlekar.  Bevarandegenetik är en aktuell och viktig del som inkluderar tillämpningar inom bevarande och förvaltning. Vi ger en orientering om molekylära metoder inom ekologi. 3)Funktion av ekosystem. Här används kunskaperna från ovanstående delar till att skapa en holistisk förståelse av två ekosystem i Västerhavet: grunda havsbottnar och den fria vattenmassan. Genom en blandning av provtagningar, experiment och litteraturstudier beskriver vi hur struktur, funktion och interaktioner fungerar i marina system. Vi fokuserar på processerna och betydelsen av omvärldsfaktorer, inklusive mänsklig påverkan. Studierna i marina ekosystem är förlagda till Kristineberg för att på bästa sätt utnyttja det breda perspektivet i vår forskning.

Sammantaget ger kursen en mycket god bas att stå på, vare sig du vill jobba vidare inom förvaltning med ett populations- eller ekosystemperspektiv, eller fortsätta forska inom några av våra styrkeområden.

Utöver de kurser som är uppräknade i förkunskapskraven rekommenderas Biostatistik och experimentdesign (BIO172/173) samt Marin biodiversitet (BIO267).

För mer information

http://www.science.gu.se/bio...

Visa mer

Kursplan

BIO214

Behörighet och urval

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs ett av följande alternativ: 1) Godkända baskurser BIO900, Cellbiologi 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp, och BIO920 Biodiversitet och systematik. Minst 60 av 75 hp måste vara godkända. 2) Godkända kurser (MAR101-112 + NTH001) inom det första och andra året på kandidatprogrammet i Marin vetenskap. Minst 90 av 120 hp måste vara godkända. 3) Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp. Minst 45 av 60 hp måste vara godkända. 4) Godkänd ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution 15 hp, samt ha läst och vara godkänd på minst en av följande fyra kurser: BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp och BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp eller motsvarande. Minst 60 av 75 hp måste vara godkända.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Studievägledning

Peter Gulz, 031-7862524 eller 031-7862526 education@biology.gu.se

Kursen ges vid

Institutionen för biologi och miljövetenskap
Box 463
40530 Göteborg
Besöksadress: Medicinaregatan 18


Kurs som är hållbarhetsfokuserad där minst ett av kursens lärandemål tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Detta innehåll ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens huvudsakliga fokus

Kurs som är hållbarhetsrelaterad där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning

Sidansvarig: Pontus Sundén
Sidan uppdaterades: 2018-06-15 12:12

Tipsa en vän
Sidan i utskriftsvänlig version

Sidansvarig: Pontus Sundén|Sidan uppdaterades: 2019-01-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?