Ekonomisk historia, magisterkurs - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Ekonomisk historia, magisterkurs

Avancerad nivå | 60 hp | Kurskod: EHA100

Kursen ges inte som fristående kurs detta läsår, men kan ingå i program/kurspaket. För information kontakta institutionen.

Om kursen

Kursen kan läsas som fristående kurs och avslutas med en magisterexamen. Kursen ger fördjupade ämneskunskaper och förmåga till självständig problemdiskussion och kritisk bearbetning av skilda teoretiska perspektiv och metodologiska problem.

Kursen innehåller ett examensarbete om 15 hp i form av en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen kan skrivas på svenska eller engelska och den handleds av våra lärare. Utöver uppsatsen läser man 45 hp i ekonomisk historia på avancerad nivå, all undervisning är på engelska.
 
HT
Internationell migration, 7,5 hp, behandlar sambandet mellan internationell migration och migrationspolitik och ekonomisk struktur och prestation i Europa och Nordamerika under efterkrigstiden. Den behandlar viktiga frågor om behovet av arbetskraftens rörlighet, det gemensamma avtalet om flyktingars asylrätt och det faktum att invandrare utsätts för social utslagning i många västländer.

Skapa och reglera marknader, 7,5 hp, omhandlar hur olika marknader skapas och regleras är ett centralt studieområde inom ekonomisk historia. Det är nämligen viktigt för att förstå de moderna marknadsekonomiernas utveckling och industriella omvandling. Hur marknader uppstår och utvecklas är både ett resultat av aktörers aktiva beslut och av deras omedvetna handlingar och anpassning till institutionella och ekonomiska faktorer.

Forskningsmetoder, 7,5 hp, ger insikter i olika vetenskapliga och metodiska tillvägagångssätt samt en del praktisk träning. De metodologiska tillvägagångssätten omfattar flera kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt, såsom problemanalyser och formulering av forskningsfrågor, provtagningstekniker, datainsamlingsmetoder, undersökningsdesign, intervju tekniker, observationsmetoder, dataanalys och tolkning.

Multivariate Data Analysis, 7,5 hp, syftar till att ge studenterna en fördjupad förståelse av olika metoderna. Kursen ger en djup inblick i olika vetenskapliga, praktiska och metodiska tillvägagångssätt. Efter avslutad kurs kommer studenterna att kunna identifiera en
relevant metodik i förhållande till ett forskningsproblem såväl som att utveckla ett lämpligt forskningsdesign för en kvantitativ studie.

VT
Ekonomisk historia: magisteruppsats, 15 hp. Uppsatsen kan skrivas på svenska eller engelska

Val 1: The Great Divergence: Historiska mönster av modern ekonomisk tillväxt, 7,5 hp, behandlar de senaste försöken att förklara de divergerande globala mönstren av ekonomisk tillväxt sedan mitten av sjuttonhundratalet - tidpunkten för den industriella revolutionen. Vid den tiden var BNP per capita nivåerna ganska likartade i Europa och Östasien. Under det tredje kvartalet av det tjugonde århundradet, omkring 1970, var gapet mellan BNP per capita i Västeuropa och Asien mycket stort. En snabbt växande forskningslitteratur i ekonomisk historia kallar denna process "The Great Divergence".

Val 2: Miljömässiga effekter och konflikter i historiskt perspektiv, 7,5 hp, granskar centrala begrepp inom miljöekonomisk teori genom användning av historisk analys. Vi kommer genomföra fallstudier på mikronivå och jämförande åtgärder för global förändring. Utvecklingen från manuell produktion i liten skala för lokal konsumtion till storskalig energiintensiv produktion för interregionala och globala marknader kräver energi, infrastruktur och institutionella regimer. Detta motiverar att användningen av, och konflikterna runt, naturresurser ges särskild uppmärksamhet i den miljöhistoriska analysen.

Internationellt företagande och handel i historiskt perpektiv, 7,5 hp, diskuterar den översiktliga historiska utvecklingen för världshandeln, drivkrafterna bakom förändring och handelns effekter på samhället. En central aspekt är diskussionen om vikten av handel för tillväxt samt fördelning av rikedom över hela världen. Handelns betydelse för länder med olika grad av industrialisering behandlas. Nära kopplat till den frågan är diskussionen om huruvida protektionism eller frihandel har varit det bästa sättet att främja ekonomisk utveckling.

För mer information

http://www.econhist.gu.se

Visa mer

Kursplan

EHA100

Studievägledning

Tanja Feltsen, e-post: svl.es@handels.gu.se, telefon: 031-786 1407

Institution

Institutionen för ekonomi och samhälle
Box 625
40530 Göteborg
Besöksadress: Viktoriagatan 13

Sidansvarig: Jörgen Ölund
Sidan uppdaterades: 2020-02-18 14:41

Tipsa en vän
Sidan i utskriftsvänlig version

Sidansvarig: Jörgen Ölund|Sidan uppdaterades: 2019-01-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?