Bild för lärare åk 7 - 9 - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Bild för lärare åk 7 - 9

Grundnivå | 45 hp | Kurskod: LLBD45
HT 2020
50% Distans
Period: 27 augusti 2020 - 16 januari 2022

Om kursen

Kursen ges inom ramen för Lärarlyftet och ger dig möjlighet att utveckla din lärarkompetens inom ämnet bild. Den vänder sig till dig som redan har en lärarexamen, men inte i bild för åk 7–9. Du ska vara anställd som lärare och ha arbetsgivarens godkännande. Kursen behandlar bilddidaktisk verksamhet i grundskolans årskurser 7–9 och kopplar dina egna erfarenheter ifrån olika skolsituationer, bildteori och ämnesdidaktik med utgångspunkt i samtidskonst. Du kommer också få arbeta med konstbaserat arbete. Utbildningen bygger på estetiska lärprocesser och dialogiska arbetsformer som innebär att stor vikt läggs vid dokumentation av process, kommunikation, delaktighet och eget ansvar. Medverkan i diskussioner och samarbete är en förutsättning för att uppnå kursens mål. Det övergripande målet för samtliga kurser inom Lärarlyftet vid Göteborgs universitet är att du som kursdeltagare ska vidareutveckla din lärarkompetens. Utifrån din lärarerfarenhet, och med din undervisningsvardag som resurs, fördjupar du dina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper, liksom din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning i ämnet. Efter att du genomfört kursen med godkänt resultat kan du ansöka om utökad behörighet och lärarlegitimation i bild för årskurs 1–9.

Kursen ges på distans. Det innebär att den studerande genomför självstudier i interaktion med kurslärare över nätet via Göteborgs universitets lärplattform. I studierna ingår litteraturstudier, eget konstbaserat projektarbete samt studier i grupp och enskilt med själv- och medbedömning av arbetsprocess. I utbildningen ingår 3 campusträffar per termin. Under dessa träffar möter du dina medstudenter i workshops, examinerande seminarier, redovisningar och föreläsningar. Här ingår också studiebesök.

Kursen ges på 50% fart över 3 terminer. De campusförlagda är obligatoriska. Datum för träffarna höstterminen 2020 är 27-28 augusti, 11 oktober och 11 januari 2021.

Möjlighet till validering

I enlighet med Skolverkets direktiv erbjuds kursdeltagarna få sina befintliga kunskaper och färdigheter validerade i relation till målen för lärarlyftskursen. Den som efter validering bedömts redan uppfylla delar av kursmålen behöver därefter inte delta i de kursmomenten. En validering innebär att en kartläggning av den sökandes kunskaper och färdigheter/kompetens genomförs. Den sökande får därefter besked om vilka delar av kursmålen man bedömts redan uppfylla. 

Valideringen kan genomföras utifrån en kombination av olika typer av underlag, exempelvis kursintyg, praktiska eller teoretiska prov, specifika uppgifter och intervju. En validering påverkar inte längden på den validerades studier i lärarlyftskursen, kursen pågår 3 terminer för alla. Däremot får den som validerats en lägre studietakt under kurstiden genom att man befrias från vissa moment.

En validering är frivillig, den görs efter ansökan från den som antagits till kursen. Ett formulär för ansökan om validering kommer att finns tillgängligt i samband med att besked om antagning till kursen lämnas.

Den som vill ansöka om validering ska inte göra något i samband med ansökan till kursen – anmäl dig till kursen på vanligt vis via ”antagning.se”. När ansökningstiden gått ut granskas ansökningarna utifrån behörighetskraven, därefter skickas antagningsbesked ut till dem som antagits. När vi får besked om vilka som antagits kommer vi att informera om möjligheten att ansöka om validering. Valideringsprocessen kommer att inledas innan kursstarten i form av att ansökningsformulär skickas ut. Men valideringen kommer inte att vara slutförd innan kursstart.

Blankett för huvudmannens godkännande hittar du här

För mer information

https://lararlyftet.gu.se/

Visa mer

Kursplan

LLBD45

Behörighet och urval

Förkunskapskrav: Behörig till kursen är, i enlighet med reglerna för Lärarlyftet, student som uppfyller följande kriterier:

  • har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig i bild för åk 7-9
  • är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare
  • har en arbetsgivare som godkänt deltagandet.
 

Urval: Lottning

Studievägledning

Generell studievägledning kring lärarutbildning och Lärarlyftet: stvl.lararutb@gu.se 

Studievägledning kring kursen och ämnet Bild: studievagledning@hdk-valand.gu.se 

Institution

HDK-Valand - Högskolan för konst och design
Box 131
40530 Göteborg
Besöksadress: Kristinelundsgatan 6-8

Telefon: 031-786 10 00

Sidansvarig: Pontus Sundén
Sidan uppdaterades: 2020-02-18 14:41

Tipsa en vän
Sidan i utskriftsvänlig version

Sidansvarig: Pontus Sundén|Sidan uppdaterades: 2019-01-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?