Bygghantverksprogrammet - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Bygghantverksprogrammet

Grundnivå | 180 hp | Hållbarhetsrelaterad
HT 2020
100% Dag
Mariestad

Om programmet

Studieort: Mariestad

Är du intresserad av hantverk, gamla hus och deras roll i framtiden? Genom att vårda vår historia kan vi förstå oss själva, dra lärdomar och lösa framtidens problem. I det omfattande och kontinuerliga arbetet med att vårda gamla, utveckla befintliga och uppföra nya byggnader med traditionella metoder finns ett stort behov av bygghantverkare.

Om utbildningen
Bygghantverksprogrammet ger dig en praktisk och teoretisk kompentens för att arbeta med byggnadsvård eller nyproduktion med traditionella och hantverksmässiga metoder. Utbildningen växlar mellan teori och praktik och avslutas med en kandidatexamen i kulturvård med inriktning bygghantverk. Du bekantar dig med de historiskt sett vanligast förekommande byggnadsteknikerna genom praktiska byggövningar och du får lära dig att göra byggnadsundersökningar med bedömning av skador och förslag på åtgärder. Du får grundläggande kunskaper om byggnadsvårdens principer och utvecklar din förståelse för bevarande utifrån kulturhistoriska och hållbara perspektiv.

Kombinationen av teoretisk kompetens och praktiska färdigheter ger en bra grund för den mångsidighet som kulturvårdens komplexa uppdrag ofta kräver. Utbildningen är intensiv, med heltidsstudier i hantverksanpassade verkstäder och föreläsningssalar på universitetets campus mitt i Mariestad med naturen och Vänern runt hörnet.

När du söker till programmet väljer du en av två inriktningar, mur eller trä.

Arbetsområden
Utbildningen strävar efter att skapa bygghantverkare som inte bara har praktisk färdighet inom det traditionella hantverket utan även har den teoretiska kompetensen och kommunikativa förmågan att på olika sätt interagera och samverka med andra yrkesgrupper inom fältet. Möjligheterna till individuell inriktning på en framtida yrkeskarriär spänner därmed över ett stort område från akademi till byggindustri.

Innehåll
Det första året syftar till att ge en introduktion till hantverket, kulturvården, akademiska studier och deras inbördes relation. Hantverkskurserna ger dig grundläggande handlag, färdigheter och förståelse för material och teknik inom vald inriktning. Du kommer även att lära dig mer om bakgrunden och historien kring vårt byggda kulturarv samt göra uppmätningar och undersökningar. Det första året har en förlängd vårtermin och avslutas med en praktikperiod under juni och början av juli förlagd till företag aktiva inom branschen.

Det andra året vidareutvecklas dina praktiska färdigheter med inriktningsspecifika påbyggnadskurser. Under höstterminen fokuserar de praktiska momenten på bärande stomkonstruktioner och under vårterminen så arbetar träinriktningen med ytterväggens uppbyggnad och funktion och murinriktningen med eldstäder. Parallellt introduceras du i kulturvårdens historia och ramverk samt lär dig vetenskaplig teori och metodik. Även det andra året har en förlängd vårtermin med arbetsplatsförlagd praktik.

Det tredje året tränas du att tillämpa dina kunskaper genom att planera, projektera och utföra mindre projekt i samarbete med dina studiekamrater. Det tredje året innehåller även en praktisk och en teoretisk fördjupningskurs där du får möjlighet att utveckla dina intresseområden och bygga individuell kompetens. Det finns även möjligheter att förlägga höstterminen utomlands. Det tredje året avslutas med ett examensarbete på 15hp och en kandidatexamen i början av april.

Inriktning mur
På murarinriktningen utgår du framförallt från tegel och kalk som material och lär dig hur dessa material har och kan användas för att bygga en stor del av våra städer och offentliga byggnader. Du kommer bland annat arbeta med olika murverksförband och valvslagning, hur stommar täcks med puts och hur denna dekoreras genom profilerade listverk och med olika texturer. Du kommer även att bränna egen kalk och mura kakelugnar och eldstäder.

Inriktning trä
På träinriktningen utgår du från trä som material och lär dig hur det har och kan användas i nästan alla delar av en byggnad. De inriktningsspecifika kurserna innehåller bland annat moment och tekniker så som knuttimring, stolpverk, handhyvling av golv och fasader, avverkning och virkesberedning, fönster och dörrsnickerier. En stor del av utbildningen kommer du att spendera på skolans byggövningsgård och snickeri där du kommer att lära dig arbeta både med handverktyg och med maskiner.

Undervisningen
Undervisningsformen är varierad och jämnt fördelad mellan teori och praktik. En del kurser är upplagda som fallstudier eller projekt, medan andra bygger på föreläsningar, studieresor, exkursioner och fältarbeten. Du kommer att få arbeta självständigt med individuella uppgifter, men också träna din förmåga att samarbeta och lösa problem i olika gemensamma arbeten. En tredjedel av utbildningen består av kurser och moment som läses tillsammans med studenter på andra utbildningsprogram.

Fortsatta studier
Efter avslutad kandidatutbildning är du behörig att läsa vidare på vårt masterprogram i kulturvård. Flera internationella institutioner anordnar även fortbildningskurser för aktiva inom kulturvården.

Examen
Bygghantverksprogrammet leder till en kandidatexamen i kulturvård med inriktning mot bygghantverk.

Mer information om programmet

http://conservation.gu.se/ut...

Visa mer

Behörighet och urval

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt godkänt resultat på arbetsprov.

Urval: Urval baseras på arbetsprov och intervju. Arbetsprov och intervju sker i Mariestad, se http://conservation.gu.se/utbildning/kop/bygg/urval

Studievägledning

+46 31 786 4701 , svl@conservation.gu.se

Institution

Institutionen för kulturvård
Box 130
40530 Göteborg
Besöksadress: Guldhedsgatan 5a


Program som är hållbarhetsfokuserat där minst ett av programmets lärandemål tydligt visar att programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Detta innehåll ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra programmets huvudsakliga fokus

Program som är hållbarhetsrelaterat där minst ett av lärandemålen tydligt visar att programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning

Sidansvarig: Jörgen Ölund
Sidan uppdaterades: 2020-02-18 14:41

Tipsa en vän
Sidan i utskriftsvänlig version

Sidansvarig: Jörgen Ölund|Sidan uppdaterades: 2019-01-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?