Digital humaniora, masterprogram - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Digital humaniora, masterprogram

Avancerad nivå | 120 hp

Programmet startar inte detta läsår. För information kontakta institutionen.

Om programmet

Masterprogrammet Digital humaniora är en spetsutbildning i skärningspunkten mellan de centrala humanvetenskapliga kompetenserna och teknikområdet. I denna tvååriga utbildning får du både arbeta med humanistiska frågeställningar och samtidigt ta dig an frågor om digital teknik i förhållande till dagens samhälle, kultur och forskning. Är du humanist och intresserad av att arbeta med digitala tekniker? Då kan programmet Digital humaniora vara något för dig!

Utbildningen ger dig kompetens för att kunna använda datorstödda forskningsmetoder och digitalisera text och bild. Ett användningsområde för dessa kunskaper är att till exempel kunna göra kulturarvsmaterial digitalt tillgängligt samtidigt som du har den kritiska förmåga som behövs för att ställa de viktiga frågorna. Vi använder den traditionella humanistiska kompetensen i förhållande till ny teknik och dess användning. Du får öva dig i att anlägga kritiska perspektiv och tänka kring humanioras relation till historia, samtid och framtid på nyskapande sätt. Inom digital humaniora kan du arbeta med allt från medeltida texter till sociala medier.

Genom att vidareutbilda dig inom Digital humaniora kommer du exempelvis att kunna arbeta såväl inom forskning som inom kulturarvs-eller digitaliseringssektorn. Du kan också arbeta med olika former av kulturförmedling och kunskapsproduktion som innebär användande av digitala tekniker. Din kompetens kommer att vara attraktiv för många olika branscher och du kommer att bli utbildad för både forsknings- och utvecklingsarbete för en såväl nationell som internationell arbetsmarknad.

Utbildningen består av ett antal tvärvetenskapliga kurser under termin 1 och 2 som ger ämnesmässig bredd och förmåga att arbeta i mångvetenskapliga projekt. Under termin 3 finns genom valbara kurser och fältkurs möjlighet att spetsa utbildningen mot ett valt verksamhets- eller forskningsområde, om så önskas i anslutning till studentens tidigare kandidatämne. Programmet varvar teoretisk fördjupning och praktisk tillämpning. Du läser ämnesövergripande kurser i kontakt med kulturarvs- och digitaliseringssektorn och får ta del av gästföreläsningar och göra studiebesök. Du har också möjlighet att göra ett fältarbete inom programmet och det avslutande masterexamensarbetet kan antingen utformas som en traditionell akademisk uppsats, som en artikel eller en digital resurs.

 

Programupplägg:

Termin 1:

1. Introduktion till digital humaniora (15 hp).

Här ringas digital humaniora in mot bakgrund av humanistiska forskningstraditioner. Teknikens betydelse, både för den humanistiska forskningen och för kulturen och samhället, undersöks. Introduktionskursen ger också humanistiska perspektiv på och praktiska färdigheter i kodning som förberedelse för den 15 hp-kurs som ges av Högskolan i Borås under termin två (obligatorisk kurs).

2. Delnings- och deltagarkulturer (15 hp). På kursen diskuterar vi digital forsknings- och kulturarvsförmedling och medierade representationer av kulturarv. Den ger också kunskap om den förändrade forskarrollen och förändrade publiceringskulturer och inbegriper även teoretiska perspektiv på samtida, digitalt född kultur utifrån dess mediespecifika förutsättningar. (Obligatorisk kurs).

 

Termin 2

1. Digitising Cultural Heritage Material (15 hp) ges av Högskolan i Borås och samläses med det internationella masterprogrammet ”Digital Library and Information Services”. För de studenter som börjar hösten 2017 ges en kurs med motsvarande innehåll av Göteborgs universitet. Kursen ger dig professionell förmåga att hantera digitaliseringsprocessens alla steg, från urval och bevarande till tillgängliggörande och utvärdering. Den del av kursen som är inriktad på bilddigitalisering ges i samarbete med Kungliga biblioteket.

2. Metoder inom digital humaniora (15 hp).

Kursen behandlar digitala metoder för textanalys, bildanalys och visualisering av data och har en stark forskningsanknytning.

 

Termin 3

1. Valfria kurser (15 hp).

Under termin 3 har du möjlighet att specialisera dig genom att läsa kurser som ges vid Göteborgs universitet. Här får du alltså möjlighet att spetsa utbildningen mot ett eget valt verksamhets- eller forskningsområde. Du kan också ta denna del av utbildningen på andra lärosäten i Sverige eller utomlands (planeras i samråd med programkoordinatorn).

2. Humanistisk fältstudiekurs (15 hp).

Kursen startar med planeringsarbete och en fältmetodikkurs, inkluderar en månads fältarbete och avslutas med skrivandet av en rapport. Själva fältstudien kan riktas mot programmets samverkanspartners eller utföras utomlands och ha karaktär av förstudie inför masterexamensarbetet som upptar termin fyra.

 

Termin 4

1. Masterexamensarbete (30 hp). Under den sista terminen skriver du ditt masterexamensarbete. Det kan utformas som en traditionell uppsats, men också som en artikel skriven för akademisk press eller som en rapport, utredning, kunskapsöversikt eller digital resurs i anslutning till fältarbetet eller pågående forskningsprojekt. Uppsatsarbetet sker i kontakt med ämneskunniga handledare.

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier. Undervisningen äger till stor del rum genom olika aktiviteter på nätet, med ungefär en campusträff i veckan, s.k. blended learning. Antagning sker som regel varannan hösttermin, men både HT 2017 och HT 2018.

Utbildningen leder till masterexamen med huvudområde Digital humaniora.

Visa mer

Studievägledning

Camilla Brudin Borg, studiev.litt@lir.gu.se Kristina Svensson, kristina.svensson@lir.gu.se

Programmet ges vid

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Box 200
40530 Göteborg
Besöksadress: Lundgrensgatan 1B

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2018-06-15 12:12

Tipsa en vän
Sidan i utskriftsvänlig version

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2019-01-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?