Kritiska studier, masterprogram - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kritiska studier, masterprogram

Avancerad nivå | 120 hp
HT 2019
100% Dag
Göteborg
Öppnar 15 mars GU-12899

Om programmet

Vill du utveckla din förmåga till kritiskt tänkande och träna humanistiska färdigheter som kan omsättas i yrkesliv eller fortsatta forskarstudier? Vill du ge bredd, djup och tydligare arbetslivsanknytning åt dina ämnesstudier?

Om utbildningen

Masterprogrammet Kritiska studier är en spetsutbildning i centrala humanvetenskapliga kompetenser med utgångspunkt i tre ämnesområden: litteraturvetenskap, teaterstudier och idé- och lärdomshistoria.

Genom teoretiska och historiska fördjupningar och en stark betoning på praktiska moment syftar Kritiska studier till att utveckla analytiska färdigheter med vetenskaplig grund. Programmets studenter får tillgång till kunskapsfält som är eftertraktade inom snart sagt alla samhällssektorer. Du lär dig bland annat att:

 

 • Granska, tolka och diskutera olika typer av texter i deras historiska, mediala och sociala sammanhang
 • Hantera och strukturera stora informationsmängder
 • Argumentera muntligt genom redovisningar, föredrag och konferenspresentationer
 • Skriva i olika genrer som recensioner, debattartiklar, essäer, rapporter, papers och uppsatser
 • Bedriva forskningsinformation
 • Navigera i en akademisk publiceringskultur
 • Utföra vissa typer av redaktionellt arbete

 

Kritiska studier är knutet till ett professionellt nätverk inom konst- och kulturlivet i Göteborg med omnejd, där tidskrifter, förlag, bibliotek, teatrar, museer, konsthallar och bildningsförbund, liksom myndigheter på statlig, regional och kommunal nivå ingår. Internationella utblickar sker genom gästföreläsningar och möjligheter till studieresor och fältarbete utomlands. Förutom obligatoriska och valbara kurser består programmet av Det avancerade seminariet i Kritiska studier där du får möta och samarbeta med representanter från olika delar av akademin, konst- och kulturlivet.

 

Programmet erbjuder en rad inblickar i universitets- och högskolepolitiken och särskilt i humanioras historiska och samtida samhällsroll. Ämnesstudierna kopplas fortlöpande till olika historiska, mediala och sociala sammanhang.

Som programstudent ingår du i en kreativ och dynamisk mångvetenskaplig miljö med möjlighet att delta i vetenskapliga seminarier och få en inblick i pågående forskningsprojekt. Programmet erbjuder ämnesteoretisk fördjupning inom något av huvudområdena litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria eller teaterstudier. Fördjupningen sker inom ämnesspecifika kurser men också inom ramen för fältarbete och inom det avslutande masterexamensarbetet. Här får du stöd av välmeriterade handledare och engagerade kurskamrater.

Innehåll

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier och avslutas med ett masterexamensarbete i valt huvudområde. Under det första året läser studenterna flertalet kurser gemensamt. Kursinnehållet inkluderar både tvärvetenskaplig breddning och ämnesmässig fördjupning inom valt huvudområde. Det påföljande masteråret rymmer såväl en arbetslivsanknuten fältkurs som ett forskningsförberedande masterexamensarbete. Programmet består av fyra typer av kurser:

 1. Tvärvetenskapliga kurser
 2. Ämnesfördjupningskurser
 3. Fältkurs
 4. Självständigt arbete inom valt huvudområde.

Dessutom löper en programspecifik seminarieserie som en strimma genom hela utbildningen.

Programmets kronologiska uppläggning ser ut så här:

TERMIN 1

 • Humanioras historia, identitet och praxis (15hp)

Programgemensam, obligatorisk kurs om den humanistiska kunskapsproduktionens villkor och möjligheter, historia och samtidsrelevans, teoretiska och praktiska aspekter, institutionella och samhälleliga uttryck. Halvfart under HT.

 • Ämnesteoretisk fördjupning (15hp)

Obligatoriska ämneskurser inom valt huvudområde.

 • Avancerade seminariet för Kritiska studier

 TERMIN 2

 •  Det kritiska tänkandets praktik (15hp)

Programgemensam, obligatorisk kurs i analys av och praktisk färdighetsträning i exempelvis, tolkning, kritik, översättning och debatt, samt dessa kritiska formers roller och uttryck i olika mediala situationer och kulturella processer. Halvfart under VT.

 •  Recensionens teori och praktik (7,5hp)

En obligatorisk kurs som ger övning i olika typer av kritiska, recenserande texter med fokus på framför allt dags- och tidskriftspress.

 •  Valfri kurs (7,5hp)

Kurser inom befintligt utbud på avancerad nivå inom valt huvudområde. Student med Teaterstudier som huvudområde läser kursen TS2112 Teaterstudier: Perspektiv på historieskrivning (obligatorisk).

 •  Avancerade seminariet för Kritiska studier

 

TERMIN 3

 •  Humanistisk fältstudiekurs (15hp)

Kursen inleds med planeringsarbete och en fältforskningsmetodikkurs, inkluderar en månads fältstudier och avslutas med skrivandet av en fältrapport. Kan även rymma möjlighet till en programgemensam (frivillig) studieresa i Sverige eller utomlands.

 •  Valfria kurser (15hp)

Kurser som ges vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion eller, efter samråd med studievägledare, kurser vid övriga universitetet eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands, alt. läskurser, gärna i anslutning till fältarbete och/eller som förberedelse inför masterexamensarbete.

 • Avancerade seminariet för Kritiska studier

 TERMIN 4

 •  Masterexamensarbete (30hp)

Masterexamensarbete inom valt huvudområde. Arbetet ventileras på ämnets avancerade seminarium som löper över hela terminen. Examensarbetet kan utformas som rapport, utredning, kunskapsöversikt eller liknande, till exempel i anslutning till fältarbetet under termin 3 – eller som en uppsats eller artikel. Samtliga former ska vara av vetenskaplig, forskningsförberedande karaktär.

 • Avancerade seminariet för Kritiska studier

Examen

Utbildningen leder till en masterexamen inom valt huvudområde och ger behörighet att söka till forskarutbildningen inom valt huvudområde.

Mer information om programmet

http://www.lir.gu.se/

Visa mer

Behörighet och urval

Förkunskapskrav: Kandidatexamen med huvudområde idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap eller teaterstudier/dramatik, eller motsvarande, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Sökande med kandidatexamen i annat huvudområde kan bli behörig efter granskning av kandidatexamensarbetet. Skicka i så fall in kandidatexamensarbete (eller motsvarande) till kritiskastudier@lir.gu.se för en individuell bedömning senast sista kompletteringsdag. Det som granskas är förutom grundläggande formalia och stil, förmåga att föra ett kritiskt, vetenskapligt resonemang med utgångspunkt i en självständigt formulerad forskningsfråga.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Studievägledning

Camilla Brudin Borg, studiev.litt@lir.gu.se Kristina Svensson, kristina.svensson@lir.gu.se

Programmet ges vid

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Box 200
40530 Göteborg
Besöksadress: Lundgrensgatan 1B

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2018-06-15 12:12

Tipsa en vän
Sidan i utskriftsvänlig version

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2019-01-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?