Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Audionomprogrammet

Grundnivå | 180 hp
HT 2018

Om programmet

Audiologi är läran om hörseln och hörandet. Studier i ämnet spänner över flera områden såsom medicin, teknik, psykologi och humaniora. Kunskaper i audiologi innebär särskild förståelse för hörandets betydelse för människans emotion, perception, kognition, kommunikation och kontakt med omvärlden. Hörselproblem som hörselnedsättning, ljudöverkänslighet och tinnitus förväntas öka i samhället. En viktig del inom audiologin är därför ett folkhälsoarbete. Däri ingår bland annat kunskap om förebyggande insatser (hörselprevention) inom teknik, akustik och akustiska miljöer.

Audionomprogrammets huvudområde är audiologi och är en akademisk yrkesutbildning, som efter 3 års fullgjorda studier leder till audionomexamen och utgör grund för yrkeslegitimation, som utfärdas av Socialstyrelsen.

Som legitimerad audionom kan du arbeta kliniskt inom både offentlig och privat verksamhet. Audionomer återfinns bland annat även inom hörhjälpmedelsindustrin, som specialist och utvecklare samt inom utbildning och forskning. Du kan komma att arbeta med människor i olika åldrar från det nyfödda barnet till den åldrande människan. Du genomför audiologiska utredningar och bedömningar av hörsel, arbetar med habilitering och rehabilitering, utprovning av hörapparater och olika hörhjälpmedel samt tränar hörtaktik och kommunikationsstrategier. Träningen sker såväl enskilt som i grupp. Ett terapeutiskt och pedagogiskt förhållningssätt är en viktig del i arbetet. Som audionom kan du arbeta i team med andra yrkesgrupper, bland annat läkare, pedagoger, psykologer och tekniker.

Om audionomprogrammet

Vid audionomprogrammet varvas teoretiska och praktiska moment och undervisningsformerna varieras med föreläsningar, seminarier, laborationer, praktik och övningar. Utbildningens pedagogik utgår från en aktiverande och reflekterande inlärning. Vissa moment är nätbaserade och kurslitteraturen är både på svenska och engelska. Genomgående finns en koppling mellan utbildning, yrkesverksamhet och vetenskaplig förankring. Den verksamhetsförlagda utbildningen på 23 hp är spridd över terminerna och sker främst inom Västra Götalandsregionen. Forskningsförberedande moment återkommer kontinuerligt och under termin sex skriver du ett självständigt vetenskapligt projektarbete.

Undervisningsformerna varierar med hänsyn till olika sätt att lära och till vad som ska läras, vilket innebär en blandning av föreläsningar, seminarier, praktik och självstudier. Vissa moment i utbildningen är nätbaserade. Studentaktiverande pedagogik i alla former utgör ett stort inslag inom undervisningen. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.

Arbetsområden

Som legitimerad audionom kommer du att vara expert på hörseln, hörandets och kommunikationens betydelse i ett socialt samspel.  Du kan arbeta inom offentlig eller privat verksamhet. Du kan också utveckla dig som specialist inom något audiologiskt område eller inom bland annat hörhjälpmedelsindustrin eller med utbildning och forskning. En viktig del i din kompetens som audionom är också folkhälsoarbete. Det innebär att du arbetar med förebyggande verksamhet där du bland annat informerar om hur man skyddar hörseln mot hörselproblem. I det ingår också att du som audionom har kunskaper hur man arbetar med olika insatser inom teknik, akustik och akustiska miljöer. Du arbetar med människor i alla åldrar och genomför bland annat diagnostik vilket innebär självständigt audiologiska utredningar och bedömningar av hörselnedsättningar. En annan mycket viktig del i arbetet med människor med olika hörselnedsättningar är habilitering och rehabilitering. Du använder då bland annat olika metoder kring conselling som innefattar utprovning av hörapparater och olika hörselhjälpmedel samt information och träning kring hörtaktik och kommunikationsstrategier. I detta arbete handleder du både patient, anhöriga och grupper i en förändringsprocess där ett terapeutiskt och pedagogiskt förhållningssätt är en viktig del i arbetet. Som audionom arbetar du ofta i team med andra yrkesgrupper, bland annat läkare, pedagoger, psykologer och tekniker.

Innehåll

Audionomprogrammets huvudämne är audiologi som är mångvetenskapligt och omfattar ämnen som lingvistik, medicin, psykologi och teknik. Audiologi studeras utifrån en helhetssyn inom ämnes- och yrkesområdet och fördjupningen sker utifrån vetenskaplig teori och metod. Utbildningen bedrivs inom huvudområdet audiologi (100 hp). Därutöver läses grundkurser i teknik, akustik, psykoakustik och signalteori (21 hp); psykologi (15 hp); kurser i lingvistik och fonetik (17,5 hp), medicin (15,5 hp) samt vetenskaplig metod (11 hp). Den kliniska utbildningen omfattar 23 hp och ingår i huvudområdet. Genomgående finns en koppling mellan utbildning, yrkesverksamhet och forskning. Forskningsförberedande inslag återkommer kontinuerligt och under termin sex skriver du ett självständigt arbete (kandidatuppsats i audiologi, 15 hp).

På audionomprogrammet varvas teoretiska och praktiska moment och undervisningsformerna varieras med föreläsningar, seminarier, laborationer, praktik och övningar. På audionomprogrammet arbetar vi med en studentaktiverade pedagogik vilket innebär en tränande och reflekterande inlärning. Vissa moment är nätbaserade och kurslitteraturen är både på svenska och engelska. Genomgående finns en koppling mellan utbildning, yrkesverksamhet och vetenskaplig förankring. Den verksamhetsförlagda utbildningen på 23 hp är spridd över terminerna och sker främst inom Västra Götalandsregionen. Forskningsförberedande moment återkommer kontinuerligt och under termin sex skriver du ett självständigt vetenskapligt projektarbete.

Fortsatta studier

Audionomprogrammet (180 hp) ligger till grund för en examen på kandidatnivå och förbereder för fortsatt utbildning på avancerad nivå; magister- eller masterexamen i audiologi (60 respektive 120 hp) och forskarstudier (240 hp).

Mer information om programmet

http://neurophys.gu.se/sekti...

Visa mer

Behörighet och urval

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14).

Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Studievägledning

Malin Eskesjö Hansson, 031-786 6253 Teltid tors: kl 11-12 Medicinaregatan 3, drop-in besök tis 14-15 malin.eskesjo@sahlgrenska.gu.se

Programmet ges vid

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Box 430
40530 Göteborg
Besöksadress: Medicinaregatan 11-13

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2018-03-23 14:26

Tipsa en vän
Sidan i utskriftsvänlig version

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2018-03-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?