Psykoterapeutprogrammet, Psykoterapi med inriktning mot familj - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Psykoterapeutprogrammet, Psykoterapi med inriktning mot familj

Avancerad nivå | 90 hp

Utbildningen har inte något nytt startdatum inplanerat. För mer information kontakta studievägledaren.

Om programmet

Beskrivning

Inriktningen mot familj ges vid Institutionen för socialt arbete. De olika inriktningarna samläser dock delar av utbildningen.

Psykoterapeutprogrammet, med inriktning mot familj, har ett systemiskt och relationsinriktat perspektiv på mänskliga problem. Det innebär att varje studerande efter genomgången utbildning självständigt skall kunna arbeta psykoterapeutiskt med psykosociala system som familjen, i dess olika konstellationer, men också med andra betydelsefulla nätverk. Den studerande kommer att bli förtrogen med teorier, metoder och tekniker inom de familjeterapeutiska skolbildningarna, men också med andra teorier som förankrar arbetet med familjer, både i en psykiatrisk såväl som samhällelig kontext.

Den schemalagda utbildningen, som utgörs av föreläsningar, seminarier, handledning och olika former av examinationer, är huvudsakligen förlagd till två heldagar varannan vecka, men kan i viss mån variera beroende på kursinnehåll. Närvaron under dessa två dagar är avgörande för att tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att bli godkänd på respektive kurs.

Under utbildningens gång skall varje studerande, utifrån sin dagliga verksamhet på sin arbetsplats, bedriva ett flertal psykoterapier med olika familjekonstellationer av olika tidslängd. Dessa samtal behandlas i en handledningsgrupp om fem-sex deltagare under ledning av en erfaren, utbildad handledare. Förutom de egna ärendena kommer varje deltagare bli väl förtrogen med de övrigas ärenden. Integritet, sekretess och etiskt bemötande skall prägla såväl varje behandling som handledningsgrupp. Sammantaget innebär det att varje studerande efterhand skall kunna visa förmåga att självständigt genomföra diagnostiska bedömningar och familjeanalyser samt genomföra och kritiskt utvärdera familjeterapeutisk behandling.

Psykoterapeutprogrammet, oavsett vilken inriktning, är en vidareutbildning för psykologer, läkare med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionomer, eller för den som har en annan motsvarande yrkesexamen från högskola. En legitimerad psykoterapeut bedriver självständigt psykoterapi inom offentlig eller privat verksamhet.

Programmet omfattar 90 högskolepoäng (hp) och är en sammanhållen, treårig utbildning som ges på halvfart. Utbildningen är uppdelad i en teori- och metoddel omfattande 70 hp, samt en handledningsdel med utbildningsterapi omfattande 20 hp. Stor vikt läggs vid att integrera teoretiska och kliniska kunskaper och färdigheter. En stor del av kurslitteraturen är på engelska.

Valbara inriktningar:

  • Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom, KBT
  • Individualpsykoterapi med inriktning mot vuxna, välj mellan KBT eller PDT
  • Psykoterapi med inriktning mot familj

De olika inriktningarna samläser delar av utbildningen.

Utbildningen leder fram till psykoterapeutexamen. Legitimation erhålls efter ansökan hos Socialstyrelsen. För psykoterapeutexamen ska studenten under hela utbildningsperioden ha haft deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska uppgifter

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav:

  1. Avlagd psykologexamen (enligt 1982 ås studieordning eller senare bestämmelser), som inkluderar minst 40 timmar utbildningsterapi,
  2. Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri,
  3. Socionomexamen, eller
  4. Annan motsvarande examen.

För sökande med grundexamen enligt 3 och 4 krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning enligt följande:

a/ teoretiska seminarier omfattande minst 240 timmar

b/ med samtidigt genomförande av en långtidsterapi (3 terminer) eller en längre (2 terminer) och en kortare eller minst tre kortare terapier under handledning av handledarutbildad leg. Psykoterapeut, eller leg. Psykoterapeut under handledarutbildning

c/ den sammanlagda handledningen, som skall ske samtidigt med den teoretiska utbildningen, skall uppgå till minst 60 timmar individuell handledning eller 120 timmar grupphandledning i grupp om högst 6 studerande

Den sökande skall, antingen inom ramen för ovanstående utbildningar eller på annat sätt, före eller under grundläggande psykoterapiutbildning ha genomgått egen individualterapi omfattande minst 40 timmar hos leg. Psykoterapeut eller ha genomgått 100 timmar gruppsykologi hos leg. Psykoterapeut.

Då Psykoterapeutprogrammet startar, skall minst två år ha passerat från den tidpunkt då den grundläggande psykoterapiutbildningen enligt ovan genomgåtts i sin helhet. Under denna tid skall den sökande ha arbetat minst halvtid med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under del av tjänsten.

För behörighet att antas till inriktningen Individualpsykoterapi mot barn- och ungdom KBT, krävs att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare att hen under utbildningstiden får möjlighet att möta och arbeta psykoterapeutiskt med barn och ungdomar som kan utgöra underlag för handledning. För behörighet att antas till inriktningen Individualpsykoterapi mot vuxna KBT eller PDT krävs att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare att hen under utbildningstiden får möjlighet att möta och arbeta psykoterapuetiskt med klienter, som kan utgöra underlag för handledningen. För behörighet att antas till Psykoterapi med inriktning mot familj, krävs att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare att hen under utbildningstiden får möjlighet att möta och arbeta psykoterapeutsikt med familjer, som kan utgöra underlag för handledning.

Formalia för bifogade intyg:

Intyg om tidigare yrkeserfarenhet inom psykoterapi ska vara daterade, ange arbetets omfattning i procent och tidsperiod, samt vara signerade av arbetsgivare/personalhandläggare. Endast anställningar omfattande minst 50 % godtas. Utdrag ur personalregister som enbart innehåller en lista med olika anställningar och omfattning i timmar godtas inte.
Intyg om genomgången egenterapi ska vara daterade, ange antal timmar, tidsperiod och signerade av legitimerad psykoterapeut.
Intyg om handledning ska vara daterade och signerade av handledaren, som också måste vara legitimerad psykoterapeut. Detta måste framgå av intyget.
Alla kopior på intyg ska vara vidimerade.

Urval:
Urval till utbildningen baseras på de sökandes meriter.  Därvid görs en samlad bedömning av (1) tidigare psykoterapiutbildning, (2) annan teoretisk utbildning, (3) yrkesverksamhet, (4) erhållen handledning, (5) egen psykoterapi, och (6) publicerade vetenskapliga arbeten. För sökande till inriktningen Individualpsykoterapi mot barn- och ungdomar antas i första hand de som har tidigare erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med barn och ungdomar.

Övrigt

Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom respektive inriktning mot vuxna ges vid Psykologiska institutionen.

Psykoterapi med inriktning mot familj ges vid Institutionen för socialt arbete.

Visa mer

Studievägledning

Kristina Ahlström, tel 031-7861670. E-post: kristina.ahlstrom@psy.gu.se.

Institution

Institutionen för socialt arbete
Box 720
40530 Göteborg
Besöksadress: Sprängkullsgatan 25

Sidansvarig: Pontus Sundén
Sidan uppdaterades: 2020-02-18 14:41

Tipsa en vän
Sidan i utskriftsvänlig version

Sidansvarig: Pontus Sundén|Sidan uppdaterades: 2019-01-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?