Sjuksköterskeprogrammet - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Sjuksköterskeprogrammet

Grundnivå | 180 hp
VT 2019
100% Dag
Göteborg
Stängd GU-29710
HT 2019
100% Dag
Göteborg
Öppnar 15 mars GU-19761

Om programmet

Utbildningen till sjuksköterska består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier som leder till kandidatexamen och legitimation som sjuksköterska. Huvudområdet omvårdnad är sjuksköterskans ansvar och specialitet vilket innefattar både vetenskapliga kunskaper och patientnära arbete. Utbildningen utgår från en humanistisk människosyn och innefattar kunskap om människans utveckling, hälsa och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande och död. För att sjuksköterskan ska kunna utöva sitt yrke krävs att kunskaper och färdigheter i omvårdnad kombineras med kunskaper i andra ämnen som medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap. I utbildningen ingår ledarskap och förbättringsarbete som syftar till att stärka den blivande sjuksköterskans roll som ledare i vårdarbetet samt i det interprofessionella teamet. Det finns möjlighet att bedriva delar av utbildningen utomlands.

Arbetsområde

Den legitimerade sjuksköterskan kan arbeta inom många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande och omfatta människor i alla åldrar. Arbetet bedrivs inom kommunal hälso- och sjukvård, primär- och slutenvård samt andra verksamheter. Sjuksköterskan arbetar för att främja den enskilda människans möjligheter att leva ett meningsfullt liv i enlighet med sina behov trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Att främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa utifrån människans individuella möjligheter och behov är grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbete.

Innehåll

 

År 1 
Omvårdnad som profession och ämne 7,5 hp
Introduktion till vetenskaplig metod 7,5 hp
Anatomi och fysiologi 15 hp
Mikrobiologi 4,5 hp
Symtom och tecken på ohälsa 16,5 hp
Farmakologi och läkemedelsberäkning 9 hp

År 2
Omvårdnadens teori och praktik 16,5 hp
Hälsa och ohälsa ur ett livscykelperspektiv 13,5 hp
Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa 22,5 hp
Vetenskaplig metod 7,5 hp

År 3
Omvårdnad vid komplexa vårdsituationer 7,5 hp
Examensarbete i omvårdnad 15 hp
Världen i vården, 7,5 hp *
Säker vård, 7,5 hp*
Personcentrerad vård, 7,5 hp*
Palliativ vård, 7,5 hp*
Internationell klinisk omvårdnad, 7,5 hp*
Omvårdnadsforskning i praktiken, 7,5 hp*

Ledarskap och lärande 15 hp
Klinisk omvårdnad 15 hp

*Valbar kurs

Den inbördes ordningen mellan kurserna kan variera och ytterligare valbara kurser kan tillkomma.
​Enstaka kurser och delar av kurser läses gemensamt med andra utbildningsprogram vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. 

Studierna bedrivs på helfart. Grundläggande är studentcentrerat lärande där studenten tar eget ansvar för sitt lärande och handledare/lärare visar respekt för studentens tidigare erfarenhet och kunskap. Studenterna ska utveckla en förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå samt följa forskning och kunskapsutveckling. Processorienterad handledning ingår som en arbetsform i utbildningen. Undervisningen varieras med olika former av läraktiviteter såsom föreläsningar, grupparbete, seminarier, workshop, färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom olika områden. Vid VFU kan placering ske utanför Göteborg vilket kan medföra kostnader för studenten. Vid institutionen finns ett akademiövergripande kliniskt träningscentrum (KTC).

Fortsatta studier

Utbildningen syftar till att utbilda sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdande arbete såväl i ett nationellt som internationellt perspektiv. Utbildningen ger en bred kompetens för yrket och för fortsatt professionell och akademisk kompetensutveckling på avancerad nivå och forskarnivå.

Examen

Sjuksköterskeprogrammet leder fram till en akademisk yrkesexamen samt generell examen på grundnivå (kandidatexamen).

När du ska göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan vissa verksamheter kräva att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Efter avslutad utbildning gör Socialstyrelsen en kontroll mot belastningsregistret vid ansökan om yrkeslegitimation.

Mer information om programmet

http://www.sahlgrenska.gu.se...

Visa mer

Behörighet och urval

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14).

Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Studievägledning

Sara Williamsson
Kontaktformulär
031 - 786 6057
Arvid Wallgrens backe, Hus 1 o 2

Programmet ges vid

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Box 457
40530 Göteborg
Besöksadress: Arvid Wallgrens backe hus 1 O 2

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2018-06-15 12:12

Tipsa en vän
Sidan i utskriftsvänlig version

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2019-01-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?