Geovetenskap, kandidatprogram - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Geovetenskap, kandidatprogram

Grundnivå | 180 hp | Hållbarhetsfokuserad
HT 2020
100% Dag
Göteborg

Om programmet

Geovetenskap handlar om samspelet mellan mark, luft och vatten och de ständiga förändringar som jorden utsätts för. Klimatförändringar och dess effekter på samhälle och natur, miljötillståndet i Östersjön och vårt framtida behov av mineralogiska råvaror är några aktuella områden där geovetare spelar en viktig roll.

Geovetenskap är allt från istider till ökenspridning, från klimatförändringar till kusterosion, bergarter till ädelstenar och från översvämningar till tidvatten. Och du behövs som geovetare! Vi lever i en känslig värld där samhällets behov av geovetenskaplig information bara ökar, oavsett om det handlar om att hitta hållbara lösningar för exploateringen av våra naturresurser eller att undersöka om en viss mark är lämplig att bebygga. Dessutom ställer nya miljölagar och EU-direktiv stora krav på geovetenskaplig kompetens.

Om utbildningen

Under det första året lär du dig hur jordklotet är uppbyggt och hur vår atmosfär och våra oceaner fungerar och interagerar. Du får också lära dig att använda geografiska informationssystem (GIS), en kunskap som är viktig i det framtida arbetslivet långt utöver geovetenskap. Dessutom får du praktisera dina kunskaper genom att använda olika geovetenskapliga undersökningsmetoder i fält.

Under andra året kan du välja kurser inom inriktningar geologi eller klimatologi. Tredje året fortsätter med fördjupningskurser inom valt område.

En del av undervisningen består av praktiska moment som fältarbete och exkursioner. Under fältarbetena får du använda dina teoretiska kunskaper i praktiken men också bekanta dig med en del av de fältmetoder som används i yrkeslivet. Exkursioner kan ta dig till spännande miljöer runt om Göteborg, men som student har du också möjlighet att följa med på exkursioner till lokaler i till exempel Danmark, Norge, Kina och Spanien. Möjligheterna till utlandsstudier är också goda.

Arbetsområde

Många geovetare arbetar inom gruv-, bygg och materialbranschen, ofta som konsulter. Andra arbetar med natur- och miljövård, miljöövervakning, fjärranalys (GIS), eller samhälls- och naturresursplanering inom kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Arbetsmarknaden för geologer är mycket god, och bland övriga geovetare råder det balans i förhållandet mellan hur många studenter som utexamineras och antalet arbeten.

Berggrundsgeologer är viktiga vid byggnationer i och på berg, och undersöker förekomsten av bergarter, mineral, malmer, olja och gas samt grundvatten i berg och berggrund.

Miljögeologer undersöker och bedömer risken för spridning av föroreningar i mark, grundvatten och sediment, liksom miljöeffekter och saneringsproblem vid exploatering av markresurser.

Jordartsgeologer karterar och klassificerar jordarter som glaciärer har lämnat efter sig, till exempel lera, morän, sand och grus, för att bland annat avgöra om marken är tillräckligt stabil för att bygga på.

Klimatologer studerar effekterna av globala klimatvariationer och luftkvalitet, med fokus på hur samhället hanterar förändringar i väder och klimat.

Landskapsanalytiker arbetar med hållbar utveckling i samspelet mellan mark, människa och miljö, till exempel när det gäller erosion eller skred i kombination med U-landsproblematik. GIS är ett viktigt verktyg i detta arbete.

Undervisningen

I utbildningen varvas teori med praktiska moment. Undervisningen omfattar föreläsningar, gruppundervisning, seminarier, fältövningar, exkursioner och laborationer.

Fortsatta studier

Efter avslutad utbildning kan du söka till masterprogrammet i geovetenskap.

Mer information

Kolla även programsidorna i GUL (kandidatprogram Geovetenskap) för mera info.

Mer information om programmet

https://gvc.gu.se/utbildning

Visa mer

Behörighet och urval

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13, undantag ges för Biologi B/2).

Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Studievägledning

Programmet startar varje höst. Ansökningsperiod: 15.e mars och 15.e april via antagning.se.  Sen anmälan öppnas under sommaren. 

Efter urval 1 och 2 får antagna studenter information om utbildningen och programstart skickat till sig via e-post.

Vid ytterligare frågor om programmet, vänligen kontakata studievägledningen: svl@gvc.gu.se

 

Institution

Institutionen för geovetenskaper
Box 460
40530 Göteborg
Besöksadress: Guldhedsgatan 5a


Program som är hållbarhetsfokuserat där minst ett av programmets lärandemål tydligt visar att programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Detta innehåll ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra programmets huvudsakliga fokus

Program som är hållbarhetsrelaterat där minst ett av lärandemålen tydligt visar att programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning

Sidansvarig: Pontus Sundén
Sidan uppdaterades: 2020-02-18 14:41

Tipsa en vän
Sidan i utskriftsvänlig version

Sidansvarig: Pontus Sundén|Sidan uppdaterades: 2019-01-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?