Matematikprogrammet - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Just nu har vi ett tekniskt problem som gör att det felaktigt står att vissa utbildningar inte startar detta läsår. Aktuell information finns på institutionens webb, se länk under utbildningsbeskrivningen.
Torsdag 25 oktober 11:57

Matematikprogrammet

Grundnivå | 180 hp
HT 2019
100% Dag
Göteborg
Kommentar: Vissa kurser i programmet ges på engelska.
Öppnar 15 mars GU-19727

Om programmet

Matematiken är naturvetarnas universella språk framför andra – och numera också samhällsvetarnas och ekonomernas. Samtidigt är matematiken en del av vårt kulturarv. Den fängslar människor med sina utmanande problem, sin koppling till logik och filosofi samt sina estetiska kvaliteter.

I dag används avancerade matematiska metoder inte bara i traditionella tekniska sammanhang, utan också inom en rad nya områden. Matematiken är till exempel grunden när vi ska planera flygrutter, kryptera meddelanden, prissätta optioner eller försäkringspremier, testa läkemedel, utveckla dataspel eller sökmotorer. Behovet av professionell matematikkompetens har därför ökat inom många områden på arbetsmarknaden.

Inom forskning används matematiska modeller och analyser för att beskriva verkligheten - alltifrån människans gener till universums födelse. Samtidigt är matematiken ett självständigt och livaktigt forskningsområde som ständigt utvecklas, såväl oberoende av de praktiska tillämpningarna som i växelverkan med dessa.

Matematikprogrammet vänder sig till dig som är matematikintresserad, oavsett om du lockas av ämnets skönhet eller av dess många spännande tillämpningar. Programmet erbjuder dig en gedigen och välstrukturerad grundutbildning i matematik och matematisk statistik. Ett naturligt val för dig som redan nu funderar på att gå vidare med studier på avancerad nivå, och kanske med forskning, inom de matematiska vetenskaperna. Med en tillämpad inriktning är du också väl förberedd för arbete inom näringsliv eller offentlig verksamhet. Programmet är krävande, men som lön för mödan får du en utbildning som ger dig stor valfrihet i framtiden.

Om utbildningen

Som matematiker behöver du ha goda baskunskaper inom olika delar av matematiken. Matematikprogrammet inleds därför med ett tvåårigt basblock som består av grundläggande kurser i analys, algebra, sannolikhetsteori, statistik, numeriska metoder och modellering, samt programmering. Tredje året fördjupar du dig inom en av programmets tre inriktningar: Matematik, Tillämpad matematik eller Matematisk statistik. Du har även möjlighet att bredda dig genom att läsa kurser i något annat ämne såsom fysik, biologi, ekonomi, datavetenskap eller filosofi.

Matematik och Tillämpad matematik
Efter genomgånget basblock har du en så stark matematikbakgrund att du kan välja fritt från ett brett utbud av fördjupningskurser i matematik. Vissa av kurserna är rent teoretiska, med syfte att ge förtrogenhet med en viss matematisk teori såsom komplexanalys, differentialgeometri, talteori eller topologi. Andra kurser är mer inriktade på tillämpningar. Hur du ska välja beror förstås på dina intressen, men om du till exempel siktar på ett arbete inom industrin (utan ytterligare studier) kan det vara lämpligt med en tillämpad inriktning. Du kan då bland annat läsa kurser inom optimeringslära, differentialekvationer och numeriska metoder.

Matematisk statistik
Inom matematisk statistik studeras slump och osäkerhet med hjälp av sannolikhetsbegreppet. Man brukar ofta dela upp den matematiska statistiken i två delar: sannolikhetsteori och statistik. Sannolikhetsteorin analyserar vad man menar med slump och med dess hjälp modellerar man olika fenomen i naturen, från partiklarnas till ekonomins värld. Statistiken, som är en tillämpning av sannolikhetsteorin, försöker besvara frågan vilka generella slutsatser man kan dra av verkliga data som kan vara insamlade i naturen, vid en medicinsk studie eller i samhället eller genererade av experimentella mätningar.

Undervisningen

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och lektioner, samt genom grupparbeten och datorlaborationer. Grupparbetena syftar till att ge en djupare förståelse av ämnet samt tränar förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt i matematiksammanhang. Framgång i matematikstudier förutsätter ett stort mått av självständigt arbete, så endast cirka en tredjedel av den totala arbetstiden är schemalagd. Övrig tid förväntas du läsa, räkna och tänka på egen hand och i samarbete med kurskamrater.

Studier utomlands

Det finns goda möjligheter att studera någon del av programmet utomlands. Många av studenterna på programmet väljer att förlägga fjärde eller femte terminen på något av de många universitet som Göteborgs universitet har utbyte med.

Fortsatta studier

En naturlig fortsättning efter Matematikprogrammet är att läsa vidare på Masterprogrammet i Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet, men det finns också många andra masterprogram runt om i världen som du kan söka dig till. Du kan också ta en ämneslärarexamen genom att läsa ”Kompletterande pedagogisk utbildning” (KPU, 90 hp).

Arbetsmarknad

Matematiker efterfrågas såväl av privata näringslivet som av utbildningsväsendet och offentliga sektorn. Som matematiker är du ofta aktiv inom forskning och utveckling, och du kan bland annat arbeta med:

 • optimering av resurser med hänsyn till miljö och ekonomi
 • signalbehandling inom radar- och mobilteknik
 • kryptering för säker kommunikation över Internet
 • prövning av nya läkemedel
 • miljöövervakning av vatten- och luftkvalitet
 • kvalitetsstyrning och tillförlitlighetsberäkningar inom industrin
 • opinions- och marknadsundersökningar
 • riskbedömningar av aktieportföljer
 • prissättning av optioner eller försäkringar
 • modellering och numeriska beräkningar inom forskning och utveckling
 • utbildning

Exempel på viktiga arbetsgivare är teknik-, konsult- och läkemedelsföretag, försäkringsbolag och finansinstitut, samt statliga och kommunala verksamheter som rör miljö, trafik, ekonomi etc.

I SACO:s analys av arbetsmarknaden bedöms efterfrågan på matematiker och statistiker att vara hög på fem års sikt.

Mer information om programmet

http://www.chalmers.se/sv/in...

Visa mer

Behörighet och urval

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik E eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9, undantag ges för Fysik B/2, Kemi A/1).

Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Studievägledning

Damiano Ognissanti, 031-772 3505, svl.math@gu.se

Programmet ges vid

Institutionen för matematiska vetenskaper
41296 Göteborg

Besöksadress: Chalmers Tvärgata 3

Telefon: 0317721000

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2018-06-15 12:12

Tipsa en vän
Sidan i utskriftsvänlig version

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2018-10-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?