Matematik och lärande, masterprogram - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Matematik och lärande, masterprogram

Avancerad nivå | 120 hp
HT 2019
100% Dag
Göteborg
Stängd GU-11798
HT 2020
100% Dag
Göteborg
Öppnar 16 mars GU-11798

Om programmet

Programmet erbjuder dig en ny möjlighet - att bli ämneslärare och samtidigt ta en masterexamen i matematik eller matematisk statistik.

Matematiska och statistiska modeller samt beräkningar och analyser är idag av fundamental betydelse inom flera vetenskaper, såsom medicin, ekonomi och samhällsvetenskap utöver de traditionella tekniska och naturvetenskapliga. Behovet av matematisk kompetens är stort både inom näringslivet och utbildningssektorn varför utbildningen ger dig en mycket bred arbetsmarknad.

Om utbildningen

Den första terminen läser du valfria masterkurser inom matematik eller matematisk statistik (se kurser i matematik respektive matematisk statistik på avancerad nivå).

Termin två och tre består av KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) som du läser med förhöjd studietakt (125%)  under ett år med endast fyra veckors uppehåll under sommaren.

Termin fyra utgörs av examensarbete i matematik eller matematisk statistik på avancerad nivå.

KPU innehåller:

  • Lärande, utveckling, didaktik och ämne
  • Bedömning, utvärdering och utvecklingsarbete
  • Sociala relationer, ledarskap och konflikthantering
  • Skolväsendets historia, styrdokument och organisation
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) gör du på en av de utvalda universitetsskolorna. Dessa skolor har valts ut på grund av sina skolutvecklingsprojekt inom matte/NO. En del av VFU förläggs till ett Science center t.ex. Universeum. VFU:n läses parallellt med de andra delarna i programmet. Centralt är att du samtalar om dina erfarenheter med dina studiekamrater och lärare på universitetet och i skolan.

Utbildningen är upplagd så att du kan undervisa i ditt ämne, men också utifrån en helhetssyn på elever och deras lärande över ämnesgränser. Under sommarkurserna kommer du att lära dig om hur man använder Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen. Sommarperioden avslutas med en ledarskapskurs.

KPU har två examensutgångar:

  • Grundskolan årskurs 7–9
  • Gymnasieskolan

Med en examen mot årskurs 7–9 blir du behörig i årskurs 4–9. Du blir dessutom behörig i gymnasieskolan i ditt 90 hp ämne. Med en examen mot gymnasiet blir du behörig i åk 7-9 och i gymnasiet. En examen mot åk 7-9 ger alltså en bredare behörighet än den mot gymnasieskolan och därmed en bredare arbetsmarknad.

Arbetsmarknad

Kombinationen av ämneslärarexamen och masterexamen i matematik eller matematisk statistik ger dig en mycket bred arbetsmarknad. Utöver utbildningssektorn arbetar matematiker och statistiker inom vitt skilda områden av utveckling och forskning, såsom utveckling av läkemedel, mobiltelefoni, fordons- och flygteknik, krypteringsmetoder, bildbehandling och datorgrafik. De arbetar även inom andra verksamheter som kräver avancerade matematiska metoder, till exempel för att optimera resursanvändningen med hänsyn till miljö och ekonomi eller för att bestämma optionspriser eller försäkringspremier. Efter genomgånget program är du dessutom väl förberedd om du vill gå vidare med studier inom forskarutbildningen.

Exempel på viktiga arbetsgivare, utöver grund- och gymnasieskolor, är läkemedels-, industri- och konsultföretag, försäkringsbolag, finansinstitut, myndigheter, universitet och högskolor.

I SACO:s rapport om framtidsutsikter för olika akademikeryrken bedöms efterfrågan på matematiker och statistiker, samt ämneslärare i matematik, teknik och naturorienterande ämnen, att vara hög på fem års sikt. Man bedömer att arbetsmarknaden kommer att expandera och att konkurrensen om jobben är låg.

Visa mer

Behörighet och urval

Förkunskapskrav: Kandidatexamen samt kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdena matematik eller matematisk statistik. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, alternativt examen från engelskspråkigt universitet. Till kurserna föreligger särskilda förkunskapskrav vilka måste vara uppfyllda vid kursstart. Kraven anges i respektive kursplan.

Vid antagning till programmet ges man garantiplats på någon av inriktningarna på Kompletterande pedagogisk utbildning, alternativ studiegång (AKPU) under förutsättning att man vid kommande start av AKPU uppfyller ett av nedanstående behörighetskrav. Detta kommer att prövas inför termin 2 då AKPU:n startar. För inriktningen Grundskolans åk 7-9, Ma/NO, två ämnen:
90 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp, samt 45 hp i ytterligare ett av dessa undervisningsämnen. För inriktningen Gymnasieskolan, MA/NO, ett ämne:
120 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Studievägledning

svl.math@gu.se, 031-772 3505

Programmet ges vid

Institutionen för matematiska vetenskaper
41296 Göteborg

Besöksadress: Chalmers Tvärgata 3

Telefon: 0317721000

Sidansvarig: Pontus Sundén
Sidan uppdaterades: 2018-06-15 12:12

Tipsa en vän
Sidan i utskriftsvänlig version

Sidansvarig: Pontus Sundén|Sidan uppdaterades: 2019-01-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?